VER ZASADY I WARUNKI

Cel społeczny

(dalej Icon Möbel) to firma specjalizująca się w sprzedaży hurtowej i detalicznej.

ID. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca
Usługi społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego odpowiadają informacjom podanym tutaj przez operatora serwisu serca.es

Nazwa firmy: FURNISHYOURSPACE S.L.
Siedziba: Carrer Ekwador 95 3º 08029 Barcelona
Numer telefonu: +49 211 737 100 81

E-Mail: info@iconmobel.de
Numer VAT: B67094375

Rejestracja

UPrawa autorskie i prawa własności przemysłowej.

Icon Möbel jest właścicielem praw autorskich i praw własności przemysłowej do całej zawartości serwisu. Obejmuje to również znaki towarowe, formaty, projekty graficzne, teksty, obrazy i dokumenty.
Są one chronione przez hiszpańskie i międzynarodowe prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Kopiowanie lub powielanie całej strony internetowej lub jej części jest wyraźnie zabronione bez pisemnej zgody Icon Möbel.

 

1. WARUNKI KORZYSTANIA

Korzystanie z tej strony oznacza wyraźną zgodę bez zastrzeżenia niniejszych warunków użytkowania, w celu dostarczenia użytkownikom informacji o naszych produktach.

Wykorzystywanie zawartości tej strony internetowej w celach komercyjnych lub ich rozpowszechnianie, przekształcanie lub przekazywanie jest wyraźnie zabronione.

Icon Möbel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty, które mogą wyniknąć z dostępu lub użytkowania.

Dostęp do strony internetowej i korzystanie z zawartych w niej informacji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania serwisu i oferowanych w nim usług w nieuprawnionych celach lub celach, do ich uszkodzenia lub uniemożliwienia korzystania z nich. Wszelkie dalsze działania, które naruszają to nadruki, nie są gwarantowane.

Icon Möbel nie może zagwarantować idealnego dostępu do strony bez przerw. Robimy jednak wszystko, aby zapewnić właściwy dostęp.

2. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobowych i swobodnego przepływu danych oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi informujemy Ci, że Dane są wykorzystywane w celu realizacji zamówień, a także w celu uzyskania informacji, o które prosiłeś o naszych produktach i usługach oraz w celu udzielenia odpowiedzi i przetwarzania Twoich uwag i sugestii.

Zbieramy Twoje dane, gdy rejestrujesz się na naszej stronie internetowej lub składasz zamówienie na nasze produkty lub usługi. Nawet jeśli dobrowolnie weźmiesz udział w ankietach klientów, przekażesz informację zwrotną i weźmiesz udział w przetargach, informacje o kliencie są rejestrowane. Informacje o korzystaniu z serwisu zapisywane są za pomocą plików cookies.

Przechowujemy Twój adres IP w celu diagnozowania problemów na naszym serwerze oraz administrowania witryną.Adres IP to numer, który jest przypisywany Twojemu komputerowi podczas korzystania z Internetu. Służy to również do rozpoznania Cię podczas określonej wizyty na stronie internetowej.

W celu dokonania zakupu mogą być wymagane następujące informacje: Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, numer telefonu oraz szczegóły dotyczące metody płatności.

Po wypełnieniu formularzy kontaktowych na stronie internetowej lub wysłaniu wiadomości e-mail lub innej prośby o przekazanie informacji do Icon Möbel, zainteresowana strona wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przesyłanie komunikatów reklamowych.

Twoje dane będą traktowane przez Iconmöbel poufnie i będą wykorzystywane wyłącznie do celów wymienionych powyżej. Nie będą one przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej zgody klienta. Wyjątkiem jest przewoźnik, który przyjmuje zlecenie. W takim przypadku zostanie on wysłany tylko do wybranego przez Ciebie przewoźnika, aby mógł on przetworzyć logistykę wysyłkową dla złożonych przez Ciebie zamówień. Powyższe dane są niezbędne wyłącznie do przetwarzania (imię i nazwisko, adres dostawy i numer telefonu do kontaktu). Meble Icon, ze swojej strony, zobowiązuje firmy do przestrzegania wymagań Rozporządzenia UE 2016/679 Unii Europejskiej.

Icon Möbel zobowiązuje się również do zachowania tajemnicy zawodowej oraz podjęcia wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, że ​​informacje dostarczane są zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia. .

Twoje dane osobowe będą przechowywane w naszym rejestrze klientów przez dwa lata. W każdej chwili możesz jednak zażądać dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych lub cofnięcia prawa do przenoszenia

Kupujący upoważnia do nawiązania kontaktu telefonicznego lub mailowego z wykorzystaniem danych Klienta przekazanych przez niego Iconmöbel jako źródła informacji o realizowanym przez niego zamówieniu.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność i poprawność podanych informacji. W przypadku podania nieprawdziwych informacji lub podania przez osoby trzecie bez ich wyraźnej zgody, Icon Möbel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zniszczenia danych w celu ochrony praw prawdziwego właściciela (właścicieli).

W odniesieniu do danych możesz skontaktować się ze swoim kontem klienta przez e-mail w celu skorzystania z przysługujących Ci praw. Do wniosku należy dołączyć dokument tożsamości, abyśmy mieli pewność, że jesteś właścicielem.

Wtedy Twoje prawa:

- Prawo dostępu do Twoich danych osobowych i informacji o tym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, czy nie.

- Prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych informacji lub ich usunięcia, jeżeli obejmuje to m.in. nie są już potrzebne do pierwotnego celu.

- Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych. W takim przypadku są one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.

- Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w określonych okolicznościach i w związku z Twoją sytuacją osobistą.

- Prawo do przenoszenia Twoich danych.

- Prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu cofnięcia zgody na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, na które wyrażono zgodę.

- Prawo do wniesienia skargi do organu kontrolnego. Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone podczas przetwarzania Twoich danych, masz prawo złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych.

 

Cookies

„Cookies”, z których korzysta ta strona internetowa, to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze. Zgodnie z art. 22 ustawy 34/2012 o usługach społeczeństwa informacyjnego są one wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania uwierzytelnianiem użytkowników, świadczeniem żądanych usług i przesyłaniem informacji przez sieć.

Użytkownik ma możliwość uniemożliwienia instalacji plików „cookies” na swoim dysku twardym. Przeglądarka musi być skonfigurowana w taki sposób, aby była powiadamiana przed zapisaniem plików cookie na dysku twardym lub, że pliki cookie, które zostały już zapisane, zostaną usunięte. Użytkownik może ustawić w swojej przeglądarce, które pliki cookie są dozwolone, a które nie. Ponadto użytkownik może zezwolić na tzw. sesyjne pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji. Możliwe jest również ręczne usunięcie plików cookie w dowolnym momencie.

Należy pamiętać, że odrzucenie plików cookie na naszej stronie internetowej może uniemożliwić lub poważnie ograniczyć dostęp do naszych usług.

Proszę zapoznać się z instrukcjami i podręcznikami swojej przeglądarki, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat obsługi plików cookie.

Portale społecznościowe. Jeśli śledzisz nas na portalach społecznościowych Twitter lub Facebook, wyrażasz wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zgodnie z polityką prywatności. Wyrażasz również zgodę na to, aby meble ikonowe miały dostęp do zawartości Twojej listy znajomych, a także wiadomości. o produkcie Icon Möbel na Twojej tablicy korkowej.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM D (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO informujemy, że dane osobowe obserwujących Icon Möbel zostaną zapisane w pliku za pośrednictwem Twittera lub Facebooka, którego właścicielem jest Icon Möbel. Używamy go do wysyłania informacji o naszych produktach, komunikacji reklamowej i marketingowej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego podobnego kanału komunikacji. Oczywiście użytkownik jest również informowany o najnowszych wiadomościach Icon Möbel za pośrednictwem Twittera i Facebooka.

Twoja prośba o połączenie wymaga Twojej zgody na wyżej wymienione przetwarzanie danych.

Zamieszczanie komentarzy i treści w serwisach społecznościowych jest informacją publiczną. Dlatego zaleca się ostrożność przy podawaniu danych osobowych. Icon Möbel nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach użytkowników. Jednak użytkownicy, których dane są publikowane lub wymienione w komentarzach, mogą zażądać usunięcia z Icon Möbel.

W każdej chwili możesz skorzystać z prawa dostępu, poprawiania, usuwania i cofnięcia. a także żądania ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia przetwarzania danych lub skorzystania z prawa do przenoszenia danych. Musisz wysłać to do Icon Möbel na piśmie z oficjalnym dokumentem tożsamości. Jeśli jesteś niezadowolony z przetwarzania Twoich danych, masz również prawo złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych.

3. TOŻSAMOŚĆ OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ (KONTAKT)


A- polityka ochrony dzieci.

Każdy, kto poda swoje dane osobowe za pomocą formularzy na tej stronie wyraża zgodę na przetwarzanie danych i potwierdza, że ​​ma ukończone 14 lat. Korzystanie i dostęp do naszej strony internetowej jest zabroniony dla młodych osób poniżej 14 roku życia.

Icon Möbel informuje, że rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci, jeśli podadzą dane osobowe w celu zakupu produktu.

Istnieją również programy informatyczne, które ograniczają nawigację za pomocą filtra lub uniemożliwiają dostęp do określonych treści.

B - Linki do innych stron internetowych.

Linki na tej stronie są usługą dla naszych użytkowników. Strony nie są zarządzane ani kontrolowane przez Icon Möbel. Icon Möbel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tej strony internetowej i nie jest chroniona niniejszą informacją prawną. Jeśli wejdziesz na te strony, pamiętaj, że wytyczne dotyczące ochrony danych mogą różnić się od naszych.

 

4- PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsza nota prawna podlega obowiązującym przepisom hiszpańskim.

Do rozstrzygania wszelkich sporów mogących powstać w wyniku rozstrzygnięcia tych przepisów oraz ich interpretacji, stosowania i wdrażania. Użytkownik wyraźnie zrzeka się jakiegokolwiek innego miejsca jurysdykcji ze względu na akceptację warunków określonych w informacji prawnej.

Jeżeli ustawodawstwo, w ramach jurysdykcji hiszpańskiej, pozwalałoby na poddanie się konkretnej jurysdykcji, użytkownik wyraźnie zrzeka się jakiegokolwiek innego miejsca jurysdykcji, do którego jest uprawniony i dobrowolnie poddaje się jurysdykcji sądów La Seu De Urgell.

5- WARUNKI I WARUNKI

A- WARUNKI
Wszystkie wymienione tutaj warunki mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów od dostawcy do kupującego. Mają one pierwszeństwo przed jakąkolwiek inną komunikacją, umową lub dokumentacją ze strony kupującego. Intencją niniejszych warunków nie jest w żaden sposób szkoda ani nie szkodzi kupującemu jako konsumentowi, ale zapewnienie bezpieczeństwa podczas dostępu i zakupu na www.Iconmöbel.de.

Niniejsze warunki można zmienić tylko za wyraźną pisemną zgodą dostawcy.

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków w dowolnym czasie. Prawo to nie ma jednak wpływu na obowiązujące warunki (w tym specjalne lub odmienne warunki, które kupujący zaakceptował w momencie zakupu).

Jeśli kupujący zaakceptuje dostawę towaru, będzie to uważane za ostateczny dowód potwierdzenia przez kupującego niniejszych ogólnych warunków.

Warunki dotyczące www.Iconmöbel.de (strona internetowa) są akceptowane przez kupującego, gdy tylko złoży on zamówienie w Iconmöbel i zaakceptuje wszystkie warunki.

Kupujący jest informowany o zamówieniu e-mailem, który jest zarejestrowany na stronie internetowej, kiedy składa zamówienie, gdy tylko dokona płatności, kiedy zamówienie jest w trakcie realizacji, kiedy zamówienie jest wysyłane, kiedy Icon Möbel posiada śledzenie numer, oferowany przez agencję transportową i po dostarczeniu zamówienia. Temu ostatniemu krokowi towarzyszy wiadomość e-mail lub telefon z prośbą o opinię o usłudze i zadowolenie kupującego w celu poprawy jakości obsługi klienta. Mając na uwadze powyższą klauzulę, kupujący akceptuje terminy dostaw wskazane na wszystkich zakładkach produktów i faktur. Oferujemy jednak wiadomość e-mail zawierającą dodatkowe informacje na temat procesu zamówienia. Przeczytaj sekcję „Dostawy”.

Wszelkie reklamacje kupującego muszą być przesłane na piśmie na następujący adres obsługi klienta: reklamation@iconmobel.de

Dni robocze odnoszą się do dni roboczych od poniedziałku do piątku włącznie. Święta w Hiszpanii nie liczą się jako dni robocze.

Szczegóły niektórych produktów mogą się nieznacznie różnić w stosunku do podanych wymiarów (+/- 1%), a także koloru lub materiału. Obrazy produktu mogą być również wyświetlane w różny sposób w zależności od przeglądarki lub urządzenia. Kupujący jest o tym świadomy przy zakupie towaru i zgadza się na poprzednie warunki kupując w Icon Möbel.

Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta do 2 lat i Icon Möbel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż lub niewłaściwe użytkowanie zakupionych produktów.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia, które zostały odrzucone przez przewoźnika lub firmę logistyczną w momencie dostawy.

Żadne zwroty nie będą przyjmowane po upływie 14 dni kalendarzowych od otrzymania produktu, bez względu na przyczynę. Zgodnie z postanowieniami Ustawy 3/2014 z 27 marca, zmieniającej zmieniony tekst Ustawy Ogólnej o Ochronie Konsumentów i Użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających, zatwierdzonych Królewskim Dekretem Legislacyjnym 1/2007 z dnia 16 listopada.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów, które zostały specjalnie i / lub wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją klienta lub wyłącznie zgodnie z jego potrzebami. Wszelkie wynikające z tego koszty ponosi kupujący.

Icon Möbel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane transportem, ponieważ jest to usługa zewnętrzna, na którą nie mamy wpływu. Każda reklamacja zostanie przekazana bezpośrednio do firmy transportowej. W momencie zakupu wyrażasz zgodę na tę usługę poza naszą jurysdykcją. Masz więc 24 godziny po dostarczeniu zamówienia, aby powiadomić Icon Möbel o wszelkich incydentach spowodowanych wadliwym transportem z agencji logistycznej, kontaktując się z nami jak najszybciej pod adresem info@iconmobel.de.

B- ZAMÓWIENIA

Aby móc złożyć zamówienie, kupujący musi skorzystać z procesu opisanego w procesie zakupu za pośrednictwem www.Iconmöbel.de i dokonać płatności przelewem bankowym, kartą kredytową/debetową lub systemem płatności Finansowanie. Możesz również złożyć zamówienie za pośrednictwem info@iconmobel.de i wybrać metodę płatności przelewem bankowym, postępując zgodnie z instrukcjami, które odpowiedni dział prześle Ci e-mailem.

Wszystkie zamówienia są fakturowane automatycznie po sformalizowaniu płatności i potwierdzeniu przez bank beneficjenta. Faktury można zażądać za pośrednictwem prywatnego konta klienta, wchodząc na stronę www.Iconmöbel.de i logując się za pomocą początkowego e-maila rejestracyjnego i prywatnego hasła użytkownika lub standardowego hasła podczas składania zamówienia. Możesz również poprosić o faktury za pośrednictwem konta e-mail info@iconmobel.de.

Wszystkie zamówienia na produkty są uważane za ofertę kupującego kupna towaru, zgodnie z niniejszymi warunkami i podlegają akceptacji przez dostawcę. Dostawca może z dowolnego powodu odrzucić zamówienie.

Kupujący może w każdej chwili sprawdzić status zamówienia, przechodząc do prywatnej sekcji rejestracji użytkownika i pobierając fakturę, gdy tylko płatność zostanie sformalizowana i potwierdzona przez bank lub pocztą elektroniczną na adres info@iconmobel.de, która zostanie wysłana w ciągu 24-48 godzin w dni robocze w godzinach pracy.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Koszty wysyłki i wysyłki nie są wliczone. www.Iconmöbel.de zastrzega sobie prawo do zmiany tej ceny bez uprzedzenia, usunięcia produktu lub zapasu towaru oraz wprowadzenia nowych produktów.

Za zakupione produkty należy zapłacić po złożeniu zamówienia za pomocą jednej z metod płatności wybranych przez kupującego podczas procesu zakupu. Żaden produkt nie może być zarezerwowany bez uprzedniej płatności.

Koszty przetwarzania i wysyłki są w każdym przypadku ponoszone przez klienta i podane w koszyku oraz podczas składania zamówienia.

Wszystkie produkty, które mają zostać zmontowane, są demontowane i dostarczane wraz z odpowiednią instrukcją montażu w opakowaniu. Ceny podane na info@iconmobel.de nie obejmują montażu elementów, które tego wymagają.

 

C- WYSYŁKA / DOSTAWA I CZAS DOSTAWY

Materiał jest doskonale zapakowany i dostarczany w zabezpieczonym opakowaniu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu poprosisz o rozpakowanie przed przybyciem do miejsca docelowego, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za powstałe szkody.

Dostawa i sprzedaż

Czas dostawy zależy od produktów i kraju związkowego, w którym odbywa się wysyłka i liczy się, gdy tylko www.Iconmöbel.de otrzyma kwotę zamówienia. Zamówienia otrzymane w dni robocze przed godziną 13:00 realizowane są zazwyczaj tego samego dnia z czasem dostawy od 5 do 15 dni roboczych, zamówienia otrzymane po godzinie 13:00 realizowane są następnego dnia roboczego.

Jeśli kupujesz na www.Iconmöbel.de, akceptujesz i rozumiesz, że dostępność produktów jest wskazana w dowolnym momencie w zakładce każdego produktu pod opisem produktu, gdzie wskazany jest oczekiwany czas dostawy, który może się wydłużyć z powodu niekontrolowanego powodów Icon Möbel. W przypadku odchyleń od tego terminu dostawy Icon Möbel zobowiązuje się do poinformowania o zdarzeniach spowodowanych nieprzewidzianymi opóźnieniami oraz do zorganizowania zapłaty ceny zakupu i zwrotu zamówienia w przypadku żądania takiego naruszenia kontrakt.

Icon Möbel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie spowodowane transakcjami przez osoby trzecie, takie jak agencje logistyczne, opóźnienia importu lub administracja celna w tym okresie.

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar na adres podany przez kupującego lub na adres dostawy podany na fakturze zamówienia, pod warunkiem wybrania naszej wcześniej określonej usługi spedycyjnej.

Kupujący musi mieć świadomość, że przejmuje odpowiedzialność za towar od momentu dostarczenia towaru na adres odbiorcy, a także podczas późniejszej dostawy, Kupujący jest odpowiedzialny za towar, jak również za dodatkowe koszty związane z Zamówieniem, w tym tranzyt, cła importowe, podatki lokalne i koszty ubezpieczenia.

Icon Möbel zobowiązuje się dostarczyć towar na adres kupującego, jeśli kupujący wybierze naszą określoną usługę transportową.

Jeżeli kupujący organizuje odbiór i dostawę towarów z naszych magazynów przy pomocy osoby trzeciej, to kupujący jest odpowiedzialny za czas dostawy.

Icon Möbel zrobi wszystko, co możliwe, aby dotrzymać uzgodnionych terminów dostawy towaru na adres dostawy oraz uzgodnionych warunków odbioru przez kupującego lub osoby trzecie. Jeśli jednak Icon Möbel nie może dotrzymać uzgodnionego terminu dostawy, kupujący zostanie o tym powiadomiony, aby mógł albo zgodzić się na nowy termin dostawy, albo, jeśli termin dostawy nie może zostać dotrzymany, zażądać zwrotu pieniędzy.

Towar zostaje przekazany kupującemu dopiero po całkowitym zapłaceniu ceny zakupu i dostarczeniu towaru na adres dostawy. Odpowiedzialność za towar przechodzi na kupującego z chwilą dostarczenia zamówienia na adres dostawy. Należy pamiętać, że nasi spedytorzy dostarczają towar pod drzwi klienta tylko wtedy, gdy jest on łatwo dostępny.

Obowiązkiem kupującego jest dokładne sprawdzenie opakowania i towaru pod kątem uszkodzeń natychmiast po otrzymaniu lub odebraniu przez dostawcę zewnętrznego. W przypadku uszkodzenia, na przykład jeśli opakowanie nosi ślady złamania, zgniecenia, niewłaściwego transportu lub złej obsługi, kupujący musi poinformować dostawcę w ciągu 24 godzin pocztą elektroniczną na adres reklamation@iconmobel.de. Po tym okresie Icon Möbel nie ponosi odpowiedzialności.

 

D- OBLICZANIE

Icon Möbel wystawia fakturę uproszczoną zamówienia po zaakceptowaniu zamówienia i dokonaniu płatności, pod warunkiem, że łączna kwota zamówienia nie przekracza 3000 € zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamówienia powyżej tej kwoty nie mogą być realizowane bez podania numeru NIP lub NIP.

Jeśli chcesz poprosić o fakturę, musisz to zrobić w ciągu 24 godzin od przetworzenia zamówienia, wysyłając wiadomość e-mail na adres reklamation@iconmobel.de. W przeciwnym razie nie może zostać wydany.

Przypominamy, że Icon Möbel nie ponosi odpowiedzialności za dokładność Twoich danych.

METODY PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Ceny wszystkich produktów wyświetlanych na naszej stronie zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, z wyjątkiem oferty lub promocji. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie poprzez dodanie produktu do koszyka na podstawie wagi, wielkości zamówienia oraz miejsca dostawy.

Całkowita cena zawierająca podatek VAT i koszty wysyłki jest pokazana w koszyku i jest uzgadniana przez kupującego przed potwierdzeniem zamówienia.

Płatność za zamówienie i koszty dostawy muszą być dokonane w całości przed przetworzeniem i zatwierdzeniem zamówienia.

Zamówienie zostanie zrealizowane przez Icon Möbel natychmiast po zaakceptowaniu płatności, z wyjątkiem przypadków, w których uzgodniono inaczej. W takim przypadku obowiązują warunki płatności uzgodnione w umowie pomiędzy Icon Möbel a klientem.

Gdy tylko Icon Möbel otrzyma od kupującego potwierdzenie płatności, wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia (zawierającą żądany towar i cenę).

Całkowita cena, jaką kupujący płaci za towar, jest pokazana w koszyku i na fakturze. Icon Möbel zastrzega sobie prawo do korekty ceny sprzedaży w celu uwzględnienia podwyżek cen przez naszych dostawców, wprowadzenia nowych podatków lub taryf, błędów drukarskich lub błędów w informacjach cenowych z naszej strony. Jeśli Icon Möbel z jakiegokolwiek powodu zostanie zmuszony do podwyższenia ceny produktu, kupujący będzie miał możliwość anulowania zamówienia przed wysłaniem towaru bez kary lub do zapłaty różnicy w celu przetworzenia wysyłki zamówienia.

W przypadku, gdy produkt ma nieprawidłową cenę z powodu wyżej wymienionego zdarzenia (patrz powyżej), Icon Möbel ma prawo odmówić lub anulować każde zamówienie z nieprawidłową ceną. Jeśli płatność została przetworzona, a zamówienie zostało następnie anulowane, Icon Möbel natychmiast zwróci całą kwotę.

Płatność dokonywana jest w momencie złożenia zamówienia, niezależnie od czasu oczekiwania lub określonego czasu dostawy.

1- PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ LUB DEBETĄ WIRTUALNY REDSYS POZ.

Gwarantujemy poufność podczas przesyłania danych w Internecie. Do płatności kartą używamy platformy STRIPE. System ten zapewnia tożsamość sprzedawcy, gwarantuje integralność wiadomości oraz szyfruje dane szyfrowaniem SSL do 128 bitów. Gwarantuje to, że komunikacja nie może zostać zinterpretowana, jeśli ktoś przechwyci wiadomość.

Standardy bezpieczeństwa.

Aby zapobiec nieuczciwemu korzystaniu z kart kredytowych, banki, VISA, MASTERCARD… opracowały nowe standardy bezpieczeństwa, które potwierdzają autentyczność użytkownika karty. Z tego powodu, aby dokonać bezpiecznego zakupu, musisz mieć kod zabezpieczający lub system współrzędnych weryfikacyjnych ze swojego banku.

Wymagane dane to:

- numer karty.

- Data wygaśnięcia.

- Kryptogram, 3-cyfrowy numer na awersie karty.

 

2- PŁATNOŚĆ PRZELEWEM

W przypadku płatności przelewem bankowym. Przetwarzanie zamówienia rozpoczyna się, gdy tylko otrzymamy dowód wpłaty na reklamation@iconmobel.de, gdzie w temacie należy wpisać numer zamówienia.

Dane do przelewu.

Niezbędnymi danymi do wykonania przelewu są:

- Beneficjent:
- Numer klienta:
- Adres:
- Numer zamówienia: Ważne jest, aby zapisać numer zamówienia, który wysłaliśmy do Ciebie e-mailem. W przeciwnym razie zamówienie nie może zostać zidentyfikowane i zrealizowane.

W przypadku wybrania formy płatności przelewem podczas składania zamówienia, a płatność nie zostanie dokonana w ciągu 7 dni roboczych, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

UWAGA: Dostępność produktu może ulec zmianie w ciągu kilku minut. Produkty nie są zastrzeżone do momentu potwierdzenia płatności zamówienia. Dlatego Icon Möbel nie ponosi odpowiedzialności za odchylenia w stanie magazynowym przy składaniu zamówienia do momentu potwierdzenia wpłaty na koncie.

F- VOUCHER / KUPON RABATOWY

Zasady korzystania z kodów kuponów rabatowych: Kuponów rabatowych nie można łączyć z innymi rabatami, promocjami lub wyciągami. Po wprowadzeniu kodu rabatowego w polu kuponu, gdy wchodzisz do koszyka, rabat zostanie automatycznie odjęty od ostatecznej kwoty bez konieczności robienia czegokolwiek. Nie ma możliwości wykorzystania dwóch kodów rabatowych w tym samym zamówieniu. Dlatego jeśli masz dwa kody rabatowe, musisz wybrać ten, którego chcesz użyć, gdy jest jeszcze ważny.

G- PRAWA DOSTAWCY

Icon Möbel zastrzega sobie prawo do usuwania produktów ze strony internetowej bez wcześniejszego powiadomienia i bez żadnej odpowiedzialności

Icon Möbel zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z dowolnego powodu. W takim przypadku pełna kwota zostanie zwrócona.

Ceny nie są gwarantowane na określony okres. Icon Möbel zastrzega sobie prawo do aktualizacji wyświetlanych cen i dołoży wszelkich starań, aby ceny były prawidłowe w momencie składania zamówienia przez kupującego.

Jeśli płatność została opóźniona lub nie została zapłacona przez kupującego po 7 dniach kalendarzowych od utworzenia zamówienia, Icon Möbel natychmiast wstrzyma lub anuluje dostawę towaru do czasu otrzymania przez dostawcę pełnej płatności.

H- PRAWA KONSUMENTA

Niniejszy rozdział dotyczy dodatkowych uprawnień kupujących, którzy mogą skorzystać z prawa zwrotu w przypadku dostarczenia wadliwych produktów.

1- Zwrot wadliwych produktów

Wszyscy klienci mają prawo do zwrotu wadliwych lub niezgodnych produktów, jeśli zostały prawidłowo zarejestrowane przez nasz dział reklamacji.

Uwagi:

Kolory i wymiary towarów na stronie są w miarę możliwości jak najbardziej oryginalne, ale nie są w 100% zgodne z prawdą. Ponieważ kolory zależą od użytych ekranów, poziomu światła i kontrastu oraz innych warunków, które są poza naszą witryną.

Chętnie przyjmę zapytania, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące konkretnego produktu, który przetwarzamy i sprawdzamy z działem technicznym. Należy pamiętać, że z przyczyn technicznych tego rodzaju wszelkie zwroty obciążają klienta.

 

2-gwarancja

Wszystkie nasze produkty są objęte gwarancją na wady produkcyjne przez 2 lata od daty wystawienia faktury, z wyjątkiem naszego asortymentu outletowego lub produktów, które są dostarczane do użytku profesjonalnego i są objęte gwarancją przez 1 rok od otrzymania towaru przez konsumenta. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w żadnych okolicznościach do szkód spowodowanych przez konsumenta lub użytkowania i użytkowania towarów w czasie naturalnego lub złych warunków pogodowych. Gwarancja będzie wymieniać przedmiot tak często, jak będzie to konieczne, bez dodatkowych kosztów. Jeśli Icon Möbel nie może już oferować przedmiotu z powodu wady magazynowej lub produkcyjnej, Icon Möbel oferuje natychmiastowy zwrot aktualnej wartości przedmiotu.

3- prawo do odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo do odstąpienia od zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia sformalizowania płatności za zamówienie. Aby skorzystać z tego prawa, kupujący musi zgłosić swoją decyzję o odstąpieniu od umowy przed upływem 14-dniowego okresu pocztą elektroniczną na adres reklamation@iconmobel.de (więcej informacji znajduje się w paragrafie PRAWO ODSTĄPIENIA).

I- POLITYKA ZWROTÓW

W przypadku każdego rodzaju zwrotu klient musi skontaktować się z naszym działem reklamacji w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki na podany adres dostawy za pośrednictwem reklamation@iconmobel.de. Upewnij się, że podałeś numer zamówienia i zdjęcia uszkodzeń, aby obsługa klienta mogła zrozumieć przyczyny zwrotu. W przypadku odrzucenia zamówienia przez klienta na wskazany adres lub do firmy transportowej bez uwzględnienia powyższej procedury, klient musi pokryć koszty transportu za zwrot towaru do naszych magazynów.

Icon Möbel w żadnym wypadku nie ponosi kosztów przesyłki w przypadku odmowy dostarczenia zamówienia, które nie zostało potwierdzone przez nasz dział reklamacji, jak również zwrotu zamówienia z powodu nieobecności klienta na adres dostawy podany w kolejność.

Przyjmując dostawę, kupujący powinni zachować ostrożność podczas otwierania opakowania. Icon Möbel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktów wyrządzone przez klienta podczas rozpakowywania, na przykład w przypadku usunięcia nożem elementów ochronnych i pakowania. Wszystkie nasze produkty są bardzo dobrze zabezpieczone.

Wskazówka: Zachowaj cierpliwość podczas rozpakowywania towarów i używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia produktów.

Jeżeli po 2 próbach dostawy kupujący nie będzie obecny pod adresem dostawy podanym w zamówieniu, przewoźnik pozostawi przy każdej próbie dostawy powiadomienie, w którym należy się z nim skontaktować w celu ustalenia terminowego terminu dostawy w godzinach pracy.

Zamówienie zostanie niezwłocznie zwrócone do magazynu Icon Möbel. W przypadku nowego zwrotu (po 2 próbach) koszty zwrotu ponosi Klient. Ten ostatni może w dowolnym momencie zażądać dostarczenia zamówienia do punktu odbioru, wysyłając żądanie pocztą elektroniczną na adres info@iconmobel.de.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamówienie nie zostanie dostarczone przez naszą agencję transportową bez powiadomienia Icon Möbel, zamówienie zostanie zwrócone do naszego magazynu i obowiązują takie same warunki jak w poprzednim akapicie.

Kupujący musi zweryfikować adres dostawy podczas składania zamówienia, aby uniknąć dostawy na niewłaściwy adres. Jeśli zamówienie zostanie wysłane na właściwy adres, koszty przesyłki ponosi kupujący.

Jeśli dostawy nie mogą być dostarczone z powodu trudności w dotarciu do adresu (schody lub nieodpowiednie drogi dojazdowe), dodatkowe koszty poniesione w związku z wysyłką tam iz powrotem ponosi klient. Jeśli adres dostawy stwarza pewne problemy z dostawą, należy o tym poinformować z wyprzedzeniem, aby kierowca wziął to pod uwagę. Icon Möbel skontaktuje się z firmą transportową w celu wyjaśnienia możliwości realizacji dostawy. Jeśli chcesz, możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem info@iconmobel.de, aby sprawdzić wymiary (zwłaszcza w przypadku stołów i sof), aby uniknąć problemów podczas dostawy.

W przypadku wykrycia wady na opakowaniu lub produkcie, zastosowanie ma jedno z poniższych postanowień:

 

1-opakowanie uszkodzone;

Kupujący musi przyjąć dostawę w przypadku uszkodzenia opakowania, jeśli w oczywisty sposób nie miało to wpływu na produkty. Zachowaj towar i zaznacz na liście przewozowym „rozpakowany w ramach rezerwy” i zrób zdjęcie, które wyślesz do Icon Möbel. Uszkodzenie jest następnie zgłaszane firmie transportowej.

W przypadku, gdy kupujący odmówi dostawy bez podania powyższej przyczyny i nie powiadomi naszego działu reklamacji, to klient ponosi odpowiedzialność za utratę zamówienia i/lub za karalne konsekwencje spowodowane tą odmową.

2-wadliwe towary

Obowiązkiem każdego klienta jest sprawdzenie towaru zaraz po jego otrzymaniu pod wskazany w zamówieniu adres dostawy.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych (towar uszkodzony lub niekompletny) w momencie dostawy, a uszkodzenia są wyraźnie widoczne, kupujący musi odnotować na dowodzie dostawy transportowej „Tektura uszkodzona, w trakcie kontroli”.

Jeśli spedytor nie dostarczy listu przewozowego, kupujący musi skontaktować się z reklamation@iconmobel.de pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin od otrzymania towaru. W przeciwnym razie nie można zgłosić roszczenia do incydentu, a Icon Möbel nie będzie za nie odpowiedzialny.

Jeśli dostawa jest do strony trzeciej, klient ma maksymalnie 72 godziny na złożenie reklamacji dotyczącej incydentu. Klient musi postępować zgodnie z instrukcjami, aby powiadomić nasz dział reklamacji.

W każdym przypadku zdjęcia paczek należy przesłać wcześniej na adres reklamation@iconmobel.de z prośbą o zwrot. Dział reklamacji ustali, czy zwrot zostanie przyjęty, w zależności od stanu produktów.

Kupujący musi dostarczyć uszkodzony lub wadliwy towar naszej firmie transportowej, aby mógł zostać odebrany i zwrócony do naszych obiektów. Przewoźnik odbierze przesyłkę spod adresu dostawy klienta.

Uszkodzone lub wadliwe produkty zastępowane są nowym produktem o tych samych właściwościach. Icon Möbel zajmie się tą wymianą tak szybko, jak to możliwe od dnia, w którym kupujący zgłosił szkodę dostawcy. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zwrotu pieniędzy lub rekompensaty. Wszelkie uszkodzenia zostaną wymienione bezpłatnie dla klienta i dostarczone w odpowiednim czasie dostawy, w zależności od aktualnego stanu magazynowego.

Icon Möbel sprawdzi towar i ustali, czy wina leży po stronie kupującego, agencji logistycznej lub dostawcy.W przypadku wady spowodowanej przez kupującego Icon Möbel zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia zgłoszenia. Jeśli zwracany towar zostanie uszkodzony w wyniku działań kupującego, będzie on ponosił odpowiedzialność i będzie musiał pokryć koszty naprawy takiego uszkodzenia.

Icon Möbel zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich incydentów, jeśli produkt nie zostanie zwrócony w oryginalnym opakowaniu, otwarty, bez etykiety, w złym stanie, nierozpakowany lub używany. To samo dotyczy sytuacji, gdy żądanie zwrotu nie zostanie wysłane w ciągu 24 godzin od otrzymania towaru, z wyjątkiem dostawy do osoby trzeciej, w której to przypadku klient musi zgłosić sprawę w ciągu 72 godzin.

 

3- prawo do odstąpienia od umowy

Kupujący może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych na zwrot produktu zgodnie z instrukcjami działu reklamacji, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail reklamation@iconmobel.de Jeśli termin upływa w sobotę, niedzielę lub publicznie święto, zostanie przedłużone do następnego dnia roboczego.

Icon Möbel zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu, jeśli prośba nie zostanie wysłana na adres reklamation@iconmobel.de w ciągu 14 dni kalendarzowych.

Warunkiem uznania prawa do odstąpienia od umowy jest zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją i akcesoriami montażowymi.

Produkt nie może być używany, nie może być uszkodzony i musi być czysty.

Zwrot środków dokonamy przy użyciu tej samej metody płatności, której użył klient do złożenia zamówienia. Okres zwrotu wynosi 30 dni roboczych od daty otrzymania wniosku o wypłatę. W żadnym wypadku kupujący nie zwróci zamówienia samodzielnie bez uprzedniego uzgodnienia tego z naszym działem reklamacji.

Wycofanie zostanie odrzucone, jeśli produkt został wyraźnie wykonany z miarą lub z niestandardowym kolorem lub wyściółką dla klienta.

Koszty zwrotu produktów ponosi klient. Za amortyzację produktów i opakowań ze względu na różne sposoby obsługi, właściwości i działanie tych produktów odpowiada wyłącznie klient, który płaci za uszkodzenie i utratę mebli Icon.

Jeśli zwrot nie może zostać przyjęty z powodu naruszenia warunków określonych przez Icon Möbel, klientowi nie przysługuje zwrot kwot odpowiadających zwracanym produktom.

W takim przypadku klient może zażądać zwrotu niezaakceptowanego produktu w ciągu 24 godzin, w tym przypadku należy opłacić nowe koszty zwrotu. Jeśli klient zrezygnuje z tej opcji, Icon Möbel zastrzega sobie prawo do zachowania kwestionowanych produktów i odpowiadającej im ilości.

4- anulowanie:

Zamówienia, które zostały już przetworzone lub wysłane przez Icon Möbel, nie mogą być anulowane i muszą zostać dostarczone na adres dostawy pierwotnie podany przez kupującego w zamówieniu. Zanim firma wyśle ​​zamówienie, oferujemy naszym klientom możliwość anulowania zamówienia. Po tej fazie nie ma anulowania. Klient musi skontaktować się z naszym działem reklamation@iconmobel.de pocztą elektroniczną, aby poprosić o anulowanie, aby uniknąć anulowania przez inną osobę i jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje żądanie. Wszelkie koszty administracyjne poniesione przez dostawcę zostaną w każdym przypadku odliczone od kwoty podlegającej zwrotowi.

Zwrócimy pieniądze za całe zamówienie w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych.

 

J - WYMIANA PRODUKTÓW

Nie można zażądać zmiany produktu, jeśli zamówienie jest już poza naszym magazynem i jest w drodze. Zmiana towaru zostanie przyjęta w momencie przygotowania zamówienia lub dostarczenia go na podany przez klienta adres. O tę zmianę można poprosić tylko w przypadku innego produktu, który nie jest wyszczególniony na fakturze.

W każdym przypadku kupujący powinien skontaktować się z info@iconmobel.de. Wszelkie koszty związane ze zwrotem zmiany ponosi kupujący. Zostaniesz poinformowany, jak postępować w przypadku zwrotu przedmiotów, ale także o różnicy między liczbą przedmiotów lub zwrotem na Twoje konto.

L - OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Icon Möbel nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, przypadkowe lub wtórne lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.O ile Kupujący jest aktywnym konsumentem, odpowiedzialność w przypadku naruszenia przez Icon Möbel niniejszych warunków wobec kupującego jest ograniczona do odszkodowania, które w żadnym wypadku nie przekroczy ceny towaru.

M — SIŁA WYŻSZA

Icon Möbel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia lub niewykonanie swoich zobowiązań, jeśli skutki opóźnienia lub niepowodzenia zdarzeń lub okoliczności pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi działań wojennych, pandemii, epidemii lub innych ogólnych chorób, wypadków , pożary , Strajki, wymuszone zamknięcia, brak komunikacji, opóźnienia lub wstrzymanie produktów przez organy celne, w tym systemy komputerowe lub telekomunikacyjne, awarie sprzętu lub fabryk lub niedobór lub niedostępność surowców z naturalnego źródła dostaw, a Icon Möbel ma prawo do odpowiednie rozszerzenie jej obowiązków.

N - PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze warunki są interpretowane i realizowane zgodnie z prawem hiszpańskim i podlegają wyłącznie jurysdykcji sądów hiszpańskich.

W przypadku odchyleń wynikających z nieprzestrzegania warunków sprzedaży i zakupu, obie strony poddają się postępowaniu sądowemu przed właściwymi sądami La Seu d'Urgell i zrzekają się własnych, jeśli są one różne.


Newsletter | Nowości i oferty

Zapisz się i otrzymaj DODATKOWY KUPON 5%

Akceptuję polityka danych
Produkt pomyślnie dodany do porównania produktów!