REGLER OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Socialt objekt

(hädanefter MuebleDesign), är ett företag specialiserat på grossist- och detaljhandelsförsäljning av alla typer av möbler och tillbehör för dekoration etc.

ID. I enlighet med informationsskyldigheten i artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli om tjänster från informationssamhället och elektronisk handel motsvarar uppgifterna häri den enhet som äger sercas webbplats.

Social valör: FURNISHYOURSPACE SL

Adress: Calle Ecuador, 95 3º3ª 08029 Barcelona

Telefon: +34 93 170 60 86

E-post: info@muebledesign.com

CIF: B67094375

Registreringsregistrering (ort och nummer): Barcelona, 37132987

”Online tvistlösning enligt artikel 14.1 i förordning (EU) 524/2013: Europeiska kommissionen tillhandahåller en online tvistlösningsplattform, som finns på följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Immateriell och industriell äganderätt.

Alla industriella och immateriella rättigheter av alla element på denna webbplats, inklusive varumärken, format, grafisk design, texter, bilder och dokument, tillhör MuebleDesign och skyddas av spanska och internationella lagar om immateriell och industriell äganderätt. Hela eller delvis återgivning av denna webbplats och något av dess innehåll utan uttryckligt skriftligt tillstånd från MuebleDesign är uttryckligen förbjudet.

Åtkomst till webbplatsen innebär inte någon form av avstående, överföring, licens eller tilldelning av nämnda rättigheter av MuebleDesign om inte annat uttryckligen anges.

1. ANVÄNDNINGSVILLKOR

Åtkomst till denna webbplats innebär att du accepterar dessa användningsvillkor utan reservationer som reglerar åtkomst och användning av den för att göra information om våra produkter tillgängliga för användarna.

Användningen av innehållet på denna webbplats för dess användning i kommersiella syften eller för dess distribution, transformation eller kommunikation är uttryckligen förbjudet.

MuebleDesign ansvarar inte för några konsekvenser, skador eller skador som kan uppstå till följd av nämnda användning eller användning av informationen.

Både åtkomst till den här webbplatsen och användningen av informationen i den är ensam ansvarig för den person som utför den.

Användaren förbinder sig att inte använda informationen som publiceras på denna webbplats för olagliga eller skadliga ändamål eller effekter, inte för att skada eller göra informationen värdelös och inte vidta andra åtgärder som kan strida mot innehållet i detta juridiska meddelande.

MuebleDesign kan inte garantera frånvaron av avbrott eller fel vid åtkomst till denna webbplats, även om de kommer att göra sitt bästa för att undvika dem.2. DATASKYDDSPOLICY

I överensstämmelse med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria utbytet av dessa uppgifter och dess utveckling av regler, du informeras om att de personuppgifter som du tillhandahåller kommer att behandlas för att hantera dina beställningar, tillhandahålla den information som begärs om våra produkter och tjänster, samt för att svara och hantera dina kommentarer och förslag.

Vi samlar in information om dig när du registrerar dig hos oss eller gör en beställning för produkter eller tjänster. Vi samlar också in information när du frivilligt genomför kundundersökningar, ger feedback och deltar i tävlingar. Information om webbplatsanvändning samlas in via cookies.

Vi lagrar din IP-adress för att hjälpa oss att diagnostisera problem med vår server och att administrera webbplatsen. En IP-adress är ett nummer som tilldelas din dator när du använder internet, och det kan också användas för att identifiera dig inom en viss session.

För att köpa kan du dessutom begära följande information: Namn och efternamn, adress, e-postadress, födelsedatum, kontakttelefonnummer och information om betalningsmetod.

Genom att fylla i kontaktformulär på webben eller genom att skicka e-post eller någon annan typ av begäran om information som skickas till MuebleDesign, ger den berörda parten sitt uttryckliga samtycke till behandlingen av deras personuppgifter.
I enlighet med artikel 6, avsnitt 1, punkt 1, bokstav a i RGPD, efter att du tidigare fått ditt uttryckliga samtycke till prenumerationen på vårt nyhetsbrev, kommer vi att använda de uppgifter som är nödvändiga för detta för att skicka kommersiell kommunikation i enlighet med nämnda samtycke.
Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet genom att skicka ett meddelande till vår kontaktadress som beskrivs här eller genom att klicka på länken för detta i e-postmeddelandet med den kommersiella kommunikationen. Efter avslutad prenumeration blockerar vi din e-postadress för denna användning, förutsatt att du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till att uppgifterna ska fortsätta att användas, eller så förbehåller vi oss rätten att fortsätta använda dina uppgifter i fall som är tillåtna enligt lag och på de som vi informera dig i detta dokument.

Under inga omständigheter kommer MuebleDesign att använda de intresserade parternas personuppgifter för andra ändamål än de som nämnts ovan, och kommer inte heller att kommunicera dem till tredje part utan föregående och uttryckligt medgivande från den berörda parten, med undantag för transportören som deras beställningar med placeras, i det här fallet, kommer de endast att levereras till den transportör du begär och för att de ska kunna hantera logistiken för transporten av de beställningar du gör. Dessa data kommer att vara de enda som är nödvändiga för ett sådant förfarande (namn, leveransadress och telefonnummer. MuebleDesign å sin sida tvingar nämnda företag att följa det som fastställs i EU: s förordning 2016/679 om Europeiska unionen.

På samma sätt åtar sig MuebleDesign att behålla tystnadsplikt och att fastställa de tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att skydda informationen i enlighet med kraven i ovannämnda förordning.

Dina personuppgifter sparas i våra register under en period av två år. Du kan dock när som helst begära åtkomst till dina personuppgifter och korrigera eller radera dem. Förutom att begränsa deras behandling eller direkt motsätta sig behandlingen eller utöva rätten till deras bärbarhet.

Köparen samtycker till att kontaktas via kunduppgifterna som ges till MuebleDesign som den enda informativa användningen om köparens beställning, kontaktas via telefonsamtal eller e-post.

Användaren är ensam ansvarig för riktigheten och noggrannheten i de uppgifter som tillhandahålls. Om du har tillhandahållit falska uppgifter från tredje part utan deras samtycke till detta,MöblerDesign förbehåller sig rätten till omedelbar förstörelse av ovannämnda data för att skydda den verkliga ägarens eller ägarnas rätt.

Med hänvisning till dina uppgifter kan du gå via e-post via kontot för att kunna utöva dina rättigheter, denna begäran måste åtföljas av ett identitetsdokument för att kunna verifiera att det är du som begär det och det måste vara tydligt specificerat, vi påminner dig om att de rättigheter du har i detta avseende är:

- Rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter och få information om hur vi behandlar personuppgifter som berör dig eller inte.
- Rätt att begära rättelse av dina felaktiga uppgifter, eller om så är lämpligt, begär din Undertryckande när uppgifterna bland annat inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
- Rätt att begära Begränsning av behandlingen av dina uppgifter, i vilket fall vi bara behåller dem för att utöva eller försvara anspråk.
- Rätt att begära Opposition Till behandlingen av dina uppgifter, under vissa omständigheter och baserat på skäl relaterade till din specifika situation.
- Rätt till din datas bärbarhet.
- Rätt till Dra ut det lånade samtycket, utan att nämnda tillbakadragande påverkar lagligheten av tidigare behandlingar baserat på nämnda samtycke.
- Rätt att göra anspråk hos en kontrollmyndighet. Du har rätt att lämna in ett anspråk till den spanska dataskyddsbyrån om du anser att dina rättigheter inte respekteras vid behandlingen av dina uppgifter.

SMÅKAKOR

De "cookies" som denna webbplats kan använda är små mängder information som lagras på datorn endast för att hantera användarautentisering, tillhandahålla de begärda tjänsterna och genomföra överföring av kommunikation över Internet, i enlighet med bestämmelserna i artikel 22 i lag 34/2012 om informationssamhällets tjänster (LSSI).

Användaren har möjlighet att förhindra installation av "cookies" på sin hårddisk, konfigurera sin webbläsare så att den informeras innan "cookies" lagras på hans dator eller att eliminera de som har installerats. Användaren kan konfigurera sin webbläsare så att den anger "cookies" som kan accepteras och de som inte kan, han kan också acceptera session "cookies" så att de elimineras när webbläsaren stängs och kan när som helst visa och ta bort kakor individuellt.

Även om vi varnar dig för att det faktum att du inte accepterar "cookies" på vår webbplats kan innebära att det är omöjligt eller en viktig begränsning för oss att tillhandahålla våra tjänster.

Vänligen läs instruktionerna och manualerna i din webbläsare om du vill ha mer information om hanteringen av "cookies".

Du godkänner härmed att Trustpilot placerar cookies i din onlinebutik för att bjuda in dina kunder att skriva recensioner och kunna verifiera dem. Kom ihåg att du måste få tillstånd från dina användare och, om gällande regler kräver det, måste du också uppdatera din integritetspolicy för att ange att du använder cookies från tredje part från Trustpilot.

SOCIALA MEDIA

Genom att följa vår profil på det sociala nätverket Twitter eller Facebook godkänner du uttryckligen behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med dess integritetspolicy. Du samtycker också uttryckligen till att MuebleDesign får åtkomst till behandlingen av dina uppgifter i listan över vänner och till de nyheter som publicerats om alla MuebleDesign-produkter som visas på din vägg.

I enlighet med EUROPAPARLAMENTETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 informerar vi dig om att personuppgifterna för anhängarna av MuebleDesign på Twitter eller Facebook kommer att införlivas i en fil vars ägare MuebleDesign för att hålla dig informerad via Twitter eller Facebook om nyheter om MuebleDesign-aktiviteter.

I enlighet med artikel 6, avsnitt 1, punkt 1, bokstav a i RGPD, efter att du tidigare fått ditt uttryckliga samtycke till prenumerationen på vårt nyhetsbrev, kommer vi att använda de uppgifter som är nödvändiga för detta för att skicka kommersiell kommunikation i enlighet med nämnda samtycke.

Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet genom att skicka ett meddelande till vår kontaktadress som beskrivs här eller genom att klicka på länken för detta i e-postmeddelandet med den kommersiella kommunikationen.

Efter avslutad prenumeration blockerar vi din e-postadress för denna användning, förutsatt att du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till att uppgifterna ska fortsätta att användas, eller så förbehåller vi oss rätten att fortsätta använda dina uppgifter i fall som är tillåtna enligt lag och på de som vi informera dig i detta dokument.

Din begäran om att ansluta kräver nödvändigtvis ditt samtycke till de angivna behandlingarna.

Offentliggörandet av kommentarer och innehåll på sociala nätverk blir offentlig information, så användarna måste vara särskilt försiktiga när de beslutar att dela sin personliga information. MuebleDesign ansvarar inte för den information som användarna anger på sidan. Personer vars personuppgifter publiceras eller ingår i kommentarer kan dock begära att MuebleDesign avbryter dem.

När som helst kan du utöva rättigheterna till åtkomst, rättelse, radering och opposition, begränsa behandlingen av dina uppgifter eller direkt motsätta dig behandlingen eller utöva rätten till deras portabilitet. Allt detta, skriftligt, åtföljd av en kopia av ett officiellt dokument som identifierar dig, riktat till MuebleDesign. I händelse av oenighet med behandlingen har du också rätt att göra anspråk till den spanska myndigheten för dataskydd.

3. KONTROLLENS IDENTITET (kontakt):

Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter och vilka kontaktuppgifter?

Identitet: FURNISHYOURSPACE SL - CIF: B67094375
postadress: Calle Ecuador, 95 3º3ª 08029 Barcelona
Dataskyddsombud (DPD): FURNISHYOURSPACE SL
Telefon: +34931706086
Kontakta DPD: info@muebledesign.com

A-policy för skydd av minderåriga

Den som tillhandahåller uppgifterna genom formuläret på denna webbplats och accepterar behandlingen behandlar formellt att vara över 14 år.

Åtkomst och användning av portalen är förbjuden för minderåriga under 14 år.

MuebleDesign påminner personer i laglig ålder som ansvarar för minderåriga att det är deras enda ansvar om en minderårig införlivar sina uppgifter för att begära en produkt.

Det informerar dem också om att det finns datorprogram som begränsar surfning genom att filtrera eller blockera visst innehåll.

B-länkar till andra webbplatser

Länkarna som du hittar på den här webbplatsen är en tjänst för användarna. Dessa sidor drivs inte eller kontrolleras av MuebleDesign, därför är MuebleDesign inte ansvarigt för innehållet på dessa webbplatser, och de täcks inte heller av detta juridiska meddelande. Om du besöker dessa webbplatser bör du komma ihåg att deras integritetspolicy kan skilja sig från vår.

4. TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH RÄTTSLIG JURISDIKTION.

Detta juridiska meddelande regleras av gällande spanska regler som är tillämpliga på det.

För lösning av tvister som kan uppstå till följd av bestämmelserna i dessa bestämmelser och deras tolkning, tillämpning och efterlevnad. Genom att acceptera villkoren i detta juridiska meddelande avstår användaren uttryckligen från alla andra jurisdiktioner som kan motsvara honom.

I vilket fall som helst, inom den spanska jurisdiktionen, om lagstiftningen tillåter inlämning till en specifik jurisdiktion, avstår användaren uttryckligen från den jurisdiktion som kan motsvara och frivilligt underkastar sig domstolen i La Seu De Urgell.

5. VILLKOR

A-VILLKOR

Alla villkor gäller för alla avtal för försäljning av varor från leverantören till köparen och har företräde framför alla andra avtalskommunikationer eller dokumentationer från köparen. Ingenting i dessa Allmänna villkor är avsedda att påverka eller skada köparens rättigheter som konsument, utan att erbjuda dem säkerhet och sinnesfrid vid åtkomst och köp via www.MuebleDesign.com

Dessa villkor kan endast ändras om leverantören uttryckligen godkänner det skriftligen.

Leverantören har rätt att när som helst ändra dessa villkor, men den rätten påverkar inte de befintliga villkoren (inklusive särskilda eller varierade villkor och villkor som accepteras av köparen vid köpstidpunkten).

Om köparen accepterar leverans av varorna kommer det att betraktas som ett avgörande bevis på att köparens godkännande av dessa villkor.

Villkoren som gäller både genom (hädanefter webbplats) kommer att accepteras av köparen från det ögonblick de formaliserar en beställning med MuebleDesign och därmed accepterar alla villkor.

Köparen kommer att informeras om sin beställning via e-postmeddelandet som är registrerat på webbplatsen när han formaliserar beställningen, när han gör betalningen, när beställningen väntar på förberedelser, när beställningen är under förberedelse, när beställningen är i frakt, när MuebleDesign har ett spårningsnummer som erbjuds av transportbyrån och när ordern har levererats; Det sista steget kan åtföljas av ett e-postmeddelande eller telefonsamtal för att ta reda på tjänsten och köparnöjdheten för att förbättra vår kundservice. Med hänsyn till den tidigare klausulen accepterar köparen leveranstiderna som anges i alla produktblad och fakturor. Vi tillhandahåller emellertid ett e-postmeddelande för att ge ytterligare information om orderns framsteg. Läs avsnittet "Leveranser".

Alla krav från köparen måste vara skriftliga till leverantörens adress genom att kontakta kundtjänstens e-postadress på postventa@muebledesign.com

Arbetsdagar är alla icke-offentliga dagar i Spanien, från måndag till fredag båda inkluderade.

Mätningarna på vissa produkter kan påverkas minimalt i förhållande till den tillkännagivna mätningen (+/- 1 %) liksom produktens tonalitet eller material, bilderna av produkten kan också ses olika beroende på vilken webbläsare eller enhet de ses med, därför är köparen en följd av förvärvet av produkterna och godkännandet av ovanstående försäljningsvillkor vid köp i MuebleDesign.

Alla produkter har en fabriksgaranti på upp till 2 år, MuebleDesign ansvarar inte för en dålig montering eller för olämplig användning av de köpta produkterna.

Leverantören ansvarar inte för beställningar som avvisats till transportören eller logistikbyrån vid leveransen.

Uttag efter 14 kalenderdagar från mottagandet av produkten accepteras inte av någon anledning. I enlighet med bestämmelserna i lag 3/2014, av den 27 mars, som ändrar den reviderade texten i den allmänna lagen för försvar av konsumenter och användare och andra kompletterande lagar, godkänd genom kungligt lagdekret 1/2007 av den 16 november).

Ångerrätten gäller inte avtal som hänvisar till:

a) Leverans av varor gjorda enligt specifikationerna för konsumenten och användaren eller tydligt anpassade.
b) Leverans av varor som kan försämras eller upphöra snabbt.
c) Leverans av förseglade varor som av hälsoskydd eller hygien inte är lämpliga att returnera och som har förseglats efter leverans.
d) Leverans av förseglade ljud- eller videoinspelningar eller förseglade datorprogram som har slutits av konsumenten och användaren efter leverans.

MuebleDesign ansvarar inte för förseningar orsakade av transport, eftersom det är en extern tjänst utanför vår kontroll. Eventuella krav i detta avseende kommer att göras direkt till transportföretaget. Vid inköpstillfället kontrakterar du den här tjänsten utanför vår kompetens, så du har 24 timmar från mottagandet av beställningen att meddela MuebleDesign om uppenbara händelser som orsakats av dålig transport av logistikbyrån genom att kontakta så snart som möjligt. info@muebledesign.com

GRÄNSER

För att göra en beställning måste köparen använda den process som beskrivs i inköpsprocessen via www.MuebleDesign.com och formalisera betalningen via banköverföring, med ett kredit- / bankkort, med betalningssystemet Finansiering eller kontant vid leverans. Du kan också behandla beställningen genom att kontakta info@muebledesign.com och gör betalningen via banköverföring enligt stegen som kommer att anges i avdelningen via e-post.

Alla orderfakturor genereras automatiskt när betalningen har formaliserats och validerats av den mottagande banken. Fakturor kan begäras från den privata delen av kontot som klient genom att gå in på www.MuebleDesign.com och få tillgång till den initiala registrerings-e-postadressen och varje användares privata lösenord, eller standardlösenordet om beställningen har bearbetats via e-post post. De kan också beställas via e-postkontot info@muebledesign.com.

Alla beställningar av varor ska betraktas som ett erbjudande av köparen att förvärva varor i enlighet med dessa Allmänna villkor och är föremål för godkännande av Leverantören. Leverantören kan välja att inte acceptera en beställning av någon anledning.

Köparen kommer att kunna konsultera statusen för sin beställning när som helst genom att komma åt användarens privata registreringsavsnitt och ladda ner beställningsfakturan där när betalningen är formaliserad och validerad av banken eller genom att kontakta via e-post till info@muebledesign.com med en svarsperiod från nämnda avdelning på 24-48 timmar på arbetsdagar inom arbetstid.

Alla angivna priser inkluderar moms. Inkluderar inte frakt- och hanteringskostnader. www.MuebleDesign.com förbehåller sig rätten att ändra priset utan föregående meddelande, såväl som eliminering av produktkatalog eller lager av en artikel eller införande av nya.

De köpta produkterna måste betalas efter att beställningen gjorts via en av de valda betalningsmetoderna som kommer att beskrivas i köpprocessen, beroende på vilken betalningsmetod som varje köpare har valt. Ingen produkt får reserveras utan förskottsbetalning efter att beställningen är klar.

Kostnaderna för hantering och frakt betalas i alla fall av kunden och kommer att anges i kundvagnen och i beställningen.

Alla produkter som kräver montering levereras isär med motsvarande monteringsanvisning inuti lådan. Priserna som visas på www.MuebleDesign.com inkluderar inte montering av föremål som kräver det.

C-LEVERANS / LEVERANS OCH LEVERANSTIDER

Materialet levereras perfekt packat och skyddat i sin låda. Om du av någon anledning beställer att packa upp den innan du når sin slutdestination, kommer skador som orsakas att falla utanför vårt ansvar.


Frakt och försäljning

Sändningar är tillgängliga för halvön och Balearerna i Spanien och till följande europeiska länder: Andorra, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Slovakien, Slovenien, Spanien, Estland, Finland, Grekland, Holland, Ungern, Irland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Storbritannien, Republiken, Tjeckien, Rumänien, Sverige och Ukraina.

Leveranstiden beror på produkterna och provinsen som sändningen kommer att ske till, och i alla fall börjar det räknas från när www.MuebleDesign.com får orderbeloppet. Som en allmän regel behandlas beställningar som tas emot före 13:00 på arbetsdagar samma dag med en leveransperiod på 3 till 15 arbetsdagar, de som tas emot efter 13:00 levereras nästa arbetsdag.

Genom att köpa på www.MuebleDesign.com accepterar du och förstår att tillgängligheten av produkterna alltid rapporteras i filen för varje produkt under beskrivningen av samma som anger den förväntade perioden som kan öka beroende på orsaker som inte kan kontrolleras av MuebleDesign, i händelse av variationer i nämnda leveransperiod åtar sig MuebleDesign att informera dig om de händelser som orsakar oförutsedda förseningar och att betala inköpsbeloppet och returnera beställningen om du är din begäran om nämnda bristande efterlevnad.

Inom denna period är MuebleDesign inte ansvarigt för eventuella förseningar i leveranser på grund av tredjepartsprocedurer, såsom logistikbyråer, importförseningar eller tullhantering.

Leverantören förbinder sig att leverera det köp som görs vid den närmaste punkten på sin portal som transportbilen kan komma åt. Om du vill att transportören ska leverera paketet till din lägenhets dörr, måste du meddela dem direkt och ta på sig extra servicekostnad. Leveransadressen kommer att vara den som anges på din orderfaktura. Dessa villkor gäller så länge du väljer vår standardoperatörstjänst.

Köparen måste vara medveten om att all risk i alla varor övergår till köparen vid leverans av varorna till kundens leveransadress och att därefter, inklusive under efterföljande transittid, kommer köparen att vara ansvarig för varorna och ansvarig för ytterligare kostnader relaterade till varorna, inklusive transitering, importtullar, lokala skatter och försäkringsavgifter.

MuebleDesign åtar sig att leverera varorna till köparens adress förutsatt att köparen väljer vår standardtjänst för transport.

När köparen organiserar insamling och leverans av varor från våra lager med tredjepartsstöd kommer leveranstiden att ske på köparens risk och kostnad.

MuebleDesign kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att följa de överenskomna datumen för leverans av varor till leveransadressen och de överenskomna tidsfristerna för insamling av köparen eller en tredjepartsport. Men när MuebleDesign inte kan uppfylla ett avtalat datum kommer det att meddela köparen som antingen kan komma överens om ett nytt datum eller, om du inte kan uppfylla ett avtalat leveransdatum till leveransadressen, kommer du att få en återbetalning.

Varorna överförs endast till köparen vid full betalning av priset och leveransen av varorna till leveransadressen. Varorna riskerar att övergå till köparen vid leverans av varorna till leveransadressen. Tänk på att våra operatörer bara levererar till kundernas adress fram till adressens dörr så länge det är lättillgängligt.

Det är köparens ansvar att undersöka förpackningen och varan mycket noggrant för eventuella skador, omedelbart efter insamling eller mottagande från en tredje parts leverantör. Om det finns någon skada, till exempel på förpackningen visas tecken på att de är trasiga eller krossade, eller tecken på felaktig transport eller fel hantering, måste köparen meddela leverantören via e-post på postventa@muebledesign.com Under 24 timmar efter leverans av beställningen till, efter den tiden, kan MuebleDesign inte hållas ansvarig.

Export utanför EU

Beställningar som görs i länder utanför EU och gjorda för export, kommer köparen att vara ansvarig för kostnaderna för tulluttag och transport från tullen till den leveransadress som kunden valt.

D-BILLING

MuebleDesign genererar en förenklad faktura för beställningen när betalningen har godkänts och mottagits så länge orderns totala belopp inte överstiger € 3000 i enlighet med gällande lagstiftning. Beställningar som är större än detta belopp kan inte behandlas om du inte meddelar din DNI eller NIF.

Om du begär en faktura måste du göra det inom 24 timmar efter att du har gjort beställningen genom att skicka ett e-postmeddelande till info@muebledesign.com annars kan den inte genereras.

Vi påminner dig om att MuebleDesign inte kan hållas ansvarigt för att dina uppgifter är riktiga.

E-BETALNINGSMETODER

Priserna på alla produkter som visas på vår webbplats inkluderar moms. Priserna inkluderar inte fraktkostnader utom erbjudande eller kampanj. Fraktkostnader beräknas automatiskt när du lägger till en produkt i kundvagnen baserat på vikt, ordervolym och leveransplats.

Det totala priset inklusive moms och leverans visas uppdelat genom att klicka på "kundvagn" och accepteras innan orderbekräftelse.

Betalning av beställningen och leveranskostnaderna måste göras i sin helhet innan beställningen anses behandlad och validerad.

Beställningen kommer att börja behandlas av MuebleDesign när betalningen har godkänts, utom i fall där det har förhandlats på annat sätt, i vilket fall betalningsvillkoren som visas i det avtal som överenskommits mellan MuebleDesign kommer att gälla. Och kunden.

När MuebleDesign tar emot betalningsbekräftelse från köparen skickar vi ett e-postmeddelande med orderbekräftelse (inklusive information om beställda varor och pris.

Det totala priset som köparen betalar för varorna visas i kundvagnen och på din faktura. MuebleDesign förbehåller sig rätten att justera försäljningspriset för att ta hänsyn till eventuella höjningar av priserna från våra leverantörer, införandet av nya skatter eller tullar eller tryckfel.

I händelse av att en produkt visas med ett felaktigt pris på grund av ovanstående (se föregående stycke) har MuebleDesign rätt att neka eller annullera alla beställningar som utfärdats med fel pris. Om din betalning har behandlats och din beställning därefter annulleras kommer MuebleDesign omedelbart att utfärda en återbetalning för hela värdet av det bearbetade beloppet.

Betalning sker vid beställningstillfället, oavsett angiven eller angiven väntetid.

1.BETALNING MED KREDIT- ELLER DEBETKORT VIRTUAL REDSYS POS.

Vi garanterar konfidentialitet vid överföring av data på Internet. Vi använder STRIPE-plattformen för kortbetalning. Detta system säkerställer säljarens identitet, garanterar meddelandets integritet och krypterar data med en SSL-kryptering på upp till 128 bitar, vilket garanterar att om någon avlyssnar kommunikationen kommer de inte att kunna tolka den.

Säkerhetsföreskrifter.

För att förhindra falsk användning av kreditkort har banker, VISA, MASTERCARD ... utformat nya säkerhetsstandarder som intygar kortanvändarens äkthet. Det är därför du måste ha en säkerhetskod eller ett verifieringskoordinatsystem från din bank för att göra ett säkert köp.

De uppgifter som ska begäras är:
-Kortnummer.
-Utgångsdatum.
- Kryptogram, tresiffrigt nummer på kortets framsida.

2. BETALNING MED BANKÖVERFÖRING.

Om betalningen sker via banköverföring. Behandlingen av beställningen börjar när vi får beviset på betalningen till info@muebledesign.com där du måste ange beställningens referens i ämnet.

Data för överföring.

De viktigaste och nödvändiga uppgifterna för dig att skicka oss överföringen är följande:

- Mottagare:
- Klientkontokod:
- Riktning:
- Beställningsreferens: Det är viktigt att du anger beställningsreferensen som vi har skickat till dig via e-post. Annars kan beställningen inte identifieras och kan därför inte behandlas.


Om beställningen väljs med betalningsmetod via banköverföring och betalning inte görs på mindre än sju arbetsdagar, annulleras beställningen automatiskt.

OBS: tillgängligheten av produkterna kan variera efter minuter och de reserveras inte förrän betalningen av beställningen har validerats på kontot, så MuebleDesign ansvarar inte för nämnda lagervariation från det att beställningen gjordes tills betalningen validerades till konto .


3. MOT ÅTERBETALNING

Betalning sker när transportbyrån levererar paketet till mottagaren.

Med denna betalningsmetod skickas beställningen till lagret så snart beställningen görs och skickas när det har bekräftats att orderuppgifterna är korrekta.

Denna betalningsform har en provision som tas ut av transportbyrån för försäkring och penninghantering. Denna provision är 5% på den totala återbetalningen.

För att undvika denna provision som debiteras av transportören kan du välja betalningsform för överföring / inkomst.

Denna betalningsform är begränsad till det spanska territoriet (halvön och Balearerna).

4. FRAKTIONSBETALNINGAR

Betala för ditt köp upp till 12 månader. Godkännandet av finansieringen sker helt online, utan tidskrävande formulär, pappersarbete eller förfaranden från kunden. Finansiering tillgänglig för beställningar på mindre än eller lika med € 2500.

Användaren accepterar att alla deras personuppgifter överförs fullständigt till Utsätta mig från det ögonblick som användaren har börjat kontrakta den uppskjutna betaltjänsten som erbjuds av den senare vid valet av betalningsmetod. Detta godkännande utvidgas till tredje part som var tvungen att komma åt filerna för att lyckas med avtalet.

Om du har några frågor om betalningen kan du kontakta Aplazame på 91 060 52 33 eller via e-post hej@aplazame.com

F-RABATTKUPON

Regler för att använda rabattkupongkoder: rabattkuponger kan inte kombineras med andra rabatter, kampanjer eller försäljningar. När du har angett din rabattkod i kupongfältet när du går in i kundvagnen dras rabatten från det slutliga beloppet, medan den allmänna diskonteringsräntan dras automatiskt utan att du behöver göra någonting. Det är inte möjligt att använda två rabattkoder i samma ordning. Om du har två rabattkoder måste du välja vilken du vill använda så länge giltighetstiden inte har gått ut.

G-PROVIDER RÄTTIGHETER

MuebleDesign förbehåller sig rätten att dra tillbaka någon produkt från webben utan föregående meddelande, utan något ansvar.

MuebleDesign förbehåller sig rätten att avvisa alla beställningar oavsett anledning, i vilket fall hela beloppet för beställningen kommer att betalas.

Priserna garanteras inte under en period. MuebleDesign förbehåller sig rätten att uppdatera de visade priserna och kommer att göra sitt bästa för att se till att priserna är korrekta när köparen gör en beställning.

I händelse av att någon betalning försenas eller inte betalas av köparen efter sju kalenderdagar från det att beställningen skapades, kommer MuebleDesign omedelbart att upphöra eller avbryta leveransen av varorna tills den fullständiga betalade betalningen har mottagits av leverantören.

H-KONSUMENTRÄTTIGHETER

Detta kapitel hänvisar till tilläggsrättigheterna för köpare, som kan utöva sin returrätt vid leverans av defekta produkter.

1- Återlämnande av defekta produkter

Alla kunder har rätt att returnera defekta eller icke-överensstämmande artiklar när de har noterats av vår kundservice.

Observationer:

Artiklarna på webbplatsen ger information om mått och färger som ligger nära verkligheten. De är dock inte 100% pålitlig, eftersom färger kan uppfattas annorlunda än verkligheten baserat på skärmarna vi använder, ljus- och kontrastnivåer och andra förhållanden utanför vår webbplats.

Vi inbjuder dig i speciella fall av tvivel om bildernas noggrannhet för att verifiera all information med vår tekniska avdelning. Vi lyssnar gärna på dig och hjälper dig. Alla returer av tekniska skäl av denna typ är kundens ansvar som måste bära fraktkostnaderna.

2- Garantier

Alla våra produkter har 2 års garanti från fakturadatum mot tillverkningsfel, med undantag för vårt Outlet-sortiment eller produkter som levereras för professionellt bruk som kommer att gynnas av ett års garanti från mottagandet av produkten av konsumenten. I inget fall gäller denna garanti för skador som orsakats av konsumenten eller skador som kan uppstå på grund av användningen av produkterna på grund av naturligt väder eller dåligt väder. Garantin ersätter artikeln så många gånger som behövs till noll kostnad. Men när MuebleDesign inte längre kan erbjuda varan på grund av tillverknings- eller lagerfel kommer MuebleDesign att erbjuda en snabb återbetalning av det aktuella värdet på artikeln i fråga.

3- Uttag

Köparen har rätt att återkalla alla köp utan berättigande inom 14 dagar (för mer information, se avsnittet reserverat för UTTAGNING).

I-RETURSPOLITIK

För alla returfall måste kunden meddela vår tjänst kundservice via e-postkommunikation postventa@muebledesign.com inom 24 timmar efter leverans till adressen som anges i beställningen, med angivande av ditt ordernummer och foton så att tjänsten efter försäljning kan se orsakerna till återkomst. Om kunden avvisar beställningen till den angivna adressen eller till transportbyrån utan att ta hänsyn till förfarandet som anges ovan, måste kunden bära transportkostnaderna för att returnera varan till våra anläggningar

MuebleDesign kommer inte att stödja fraktkostnaderna i händelse av nekande av leverans av beställningen som inte verifierats av vår kundservice eller retur av beställningen på grund av frånvaron från kunden till den leveransadress som anges i beställningen.

När leveransen accepteras ska köpare vara försiktiga när de öppnar paketet. MuebleDesign kommer inte att hållas ansvarigt för skador som orsakats på produkter under uppackning av kunden om den till exempel använder en kniv för att ta bort skydd och förpackningsartiklar. Alla våra produkter är extremt väl skyddade.

Råd: Var tålmodig när du packar upp och använd rätt verktyg för att undvika att skada delarna.

Om transportören efter två leveransförsök, utan att köparen dyker upp på leveransadressen som anges i ordern, lämnar en anteckning om varje leveransförsök där de kommer att kontaktas för att ordna en leverans så snart som möjligt under leveransens öppettider.

Beställningen returneras omedelbart till MuebleDesign-lager. I händelse av en ny retur (efter två försök) bärs returfraktkostnaderna av kunden. Den senare kan alltid begära leverans av beställningen till en insamlingsplats genom att skicka begäran via e-post till info@muebledesign.com.

När en beställning inte har levererats av vårt transportföretag av någon anledning utan att meddela MuebleDesign, återgår beställningen till våra anläggningar och samma villkor som nämns i föregående stycke kommer att gälla.

Köparen bör verifiera leveransadressen vid beställningen för att undvika leverans till fel adress. Vid omdirigering av beställningen till rätt adress kommer fraktkostnaderna att bäras av köparen.

Leveranser som inte kan göras på grund av svårigheter att komma åt den angivna adressen (trappor eller stigar som är svåra att komma åt) kommer att ha ett tilläggspris som debiteras kunden för returen. I händelse av att leveransadressen har vissa placeringsproblem måste den meddelas i förväg för att föraren ska kunna ta hänsyn till den. MuebleDesign kommer tidigare att rådfråga transportbyrån för att få reda på möjligheten för leverans. Om du vill kan du kontakta vår kundtjänst på info@muebledesign.com och kontrollera måtten (särskilt borden och sofforna) för att undvika leveransproblem.

Vid upptäckt av defekter i förpackningen eller i produkten gäller en av dessa bestämmelser:

1- Defekt förpackning

Köparen måste acceptera leveransen i händelse av skada på förpackningen som uppenbarligen inte har påverkat produkterna.. Du måste spara varorna som anges på leveranssedeln "föremål för uppackning" och ta ett fotografi som du kan skicka via e-post till postventa@muebledesign.com för att gå vidare med lämpliga anspråk hos transportbyrån.

I händelse av att köparen avvisar leveransen utan att vara orsaken som nämns ovan och utan att meddela vår tjänst efter försäljningkommer kunden att vara ansvarig för eventuell förlust av order och ekonomiska konsekvenser som detta avslag kommer att orsaka.

2- Defekta föremål:

Det är varje kunds plikt att inspektera varorna så snart de mottas på den leveransadress som anges i beställningen.

Om det finns en uppenbart märkbar inverkan på leveransen (defekt, icke-överensstämmande eller ofullständig leverans) måste kunden meddela på leveranssedeln "paket skadat / föremål för verifiering".

Om transportören inte tillhandahåller en leveranssedel måste köparen kontakta oss via e-post på postventa@muebledesign.com inom 24 timmar efter mottagandet av beställningen, annars kan kunden inte göra anspråk på händelsen, och detta accepteras inte av MuebleDesign.

Om leveransen sker till en tredje part har klienten maximalt 72 timmar på sig att göra anspråk på den observerade händelsen och kommer att följa proceduren för att meddela vår tjänst efter försäljning.

I alla fall måste kunden ta fotografier av paketen och varorna som ska skickas till e-postmeddelandet postventa@muebledesign.com med returförfrågan, inom 24 timmar. Serviceavdelningen avgör om returen accepteras eller inte, beroende på i vilket land produkterna finns.

Köparen bör förbereda de skadade eller defekta varorna så att vår transportör de samla in och returnera dem till våra anläggningar. Bäraren de hämtar på kundens leveransadress anges i den ursprungliga ordern.

Varorna som anses vara defekta eller avvikande kommer att ersättas med en ny med samma egenskaper. Denna ersättning kommer att behandlas så snart som möjligt från det datum kunden informerar leverantören om defekten. Vi förbehåller oss dock rätten att erbjuda återbetalning eller kompensation. Eventuella fel kommer att ersättas kostnadsfritt av kunden och levereras inom tidsgränsen i enlighet med aktuellt lager och leveransadressen som anges i beställningen.

MuebleDesign kommer att undersöka varorna och avgöra om felet ligger hos köparen, fullgörandebyrån eller leverantören. Om defekten orsakas av köparen förbehåller sig MuebleDesign rätten att vägra behandlingen av begäran. När de returnerade varorna skadas på grund av köparens handlingar är den senare ansvarig och kommer att bära kostnaderna för att reparera dessa skador.

MuebleDesign förbehåller sig rätten att avvisa alla händelser när varan inte returneras med originalförpackningen, öppen, omärkt, i dåligt skick, uppackad eller används. Detsamma gäller när returförfrågan skickas efter 24 timmar efter mottagandet av varan, Med undantag för leverans till tredje part, i så fall är det 72 timmar.

3- Uttag:

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp avtalet inom 14 kalenderdagar utan att det behövs någon motivering.
Ångerfristen löper ut 14 kalenderdagar från den dag då du eller en tredje part som du angett, förutom transportören, förvärvade materiell besittning av det sista av dessa varor.

För att utöva ångerrätten måste du meddela oss på MuebleDesign, Calle Ecuador, 95 3º3ª 08029 Barcelona, via telefon +34931706086 eller via e-post postventa@muebledesign.com ditt beslut att säga upp avtalet genom ett entydigt uttalande (till exempel ett brev som skickas per post, fax eller e-post). Du kan använda uttagsformuläret som visas nedan, även om det inte är obligatoriskt.

För att möta ångerfristen är det tillräckligt att meddelandet om utövandet av denna rätt skickas innan motsvarande period löper ut och varorna obligatoriskt returneras i originalförpackningen och monteringsanvisningarna och tillbehören.

Konsekvenser av tillbakadragande

I händelse av återkallelse från din sida kommer vi att återbetala alla betalningar som mottagits från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som följer av ditt val av en leveransmetod än den billigaste leveransmetoden). otillbörlig försening och under alla omständigheter senast 14 kalenderdagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att återkalla detta avtal. Kostnaderna för returen betalas alltid av kunden. Vi fortsätter att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen, såvida du inte uttryckligen har angett något annat; I vilket fall som helst kommer du inte att ha några kostnader till följd av ersättningen. Vi kan hålla tillbaka ersättningen tills vi har mottagit varorna, eller tills du har skickat in bevis på att de returneras, beroende på vilket villkor som uppfylls först.

Du måste returnera eller leverera varorna direkt till MuebleDesign, Calle E nº5, Polígono Industrial La Seu. 25700, La Seu d'Urgell (Lleida), utan onödig dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 kalenderdagar från det datum då du meddelar oss om ditt beslut att återkalla kontraktet. Villkoret anses vara uppfyllt om du returnerar varorna innan nämnda period har löpt ut. Du måste bära den direkta kostnaden för att returnera varorna.

Du är endast ansvarig för minskningen av varornas värde till följd av en annan manipulation än den som är nödvändig för att fastställa varans beskaffenhet, egenskaper och funktion.

Uttagsformulärsmodell

- Uppmärksam på MuebleDesign, Calle Ecuador, 95 3º3ª 08029 Barcelona, per telefon +34931706086 eller per post postventa@muebledesign.com
- Jag meddelar härmed dig / vi meddelar (*) att jag drar mig tillbaka / vi drar tillbaka vårt (*) försäljningsavtal om följande varor / tillhandahållande av följande tjänst (*)
- Beställ på / mottagen den (*)
- Namn på konsument och användare eller konsumenter och användare
- Hemvist för konsumenten och användaren eller konsumenterna och användarna
- Konsumentens och användarens eller konsumenternas och användarnas underskrift (endast om detta formulär skickas på papper) "
- Datum

(*) Radera vid behov.

Ångerrätten gäller inte avtal som hänvisar till:

a) Leverans av varor gjorda enligt specifikationerna för konsumenten och användaren eller tydligt anpassade.
b) Leverans av varor som kan försämras eller upphöra snabbt.
c) Leverans av förseglade varor som av hälsoskydd eller hygien inte är lämpliga att returnera och som har förseglats efter leverans.

Kostnaderna för att returnera produkterna kommer att betalas av kunden. Minskningen av värdet på produkterna och förpackningarna på grund av olika hantering, egenskaper och drift av dessa är kundens enda ansvar som kommer att belöna MuebleDesign för skador.

Om returen inte kan accepteras på grund av att villkoren som anges av MuebleDesign inte uppfylls, har kunden inte rätt till återbetalning av beloppen som motsvarar de returnerade produkterna.

I det här fallet kan kunden begära att den oacceptabla produkten returneras inom 24/72 timmar, förutsatt att i detta fall antas de nya vidarebefordringskostnaderna. Om kunden avvisar denna möjlighet förbehåller sig MuebleDesign rätten att behålla produkterna i fråga och motsvarande belopp.

4- Avbokning:

Beställningar som redan har bearbetats eller skickats av MuebleDesign kan inte annulleras och måste levereras till den leveransadress som köparen ursprungligen angav i beställningen. Innan företaget skickar ordern erbjuder vi våra kunder möjligheten att annullera sina beställningar. Efter detta skede kommer avbokningen att inte tillämpas. Kunden ska kontakta vår avdelning postventa@muebledesign.com att begära denna avbokning, via e-post för att undvika annullering av en annan person och för att svara på din begäran så snabbt som möjligt. Eventuella utgifter som gjorts av leverantören dras i alla fall av det totala belopp som ska återbetalas.

Vi kommer att ersätta motsvarande belopp inom högst 15 dagar från det att förfarandet har godkänts.

J - BYTTA EN PRODUKT FÖR EN ANNAN

Du kan inte begära en produktändring om beställningen redan är ute från våra lager och under transport. Ändringen av artikel accepteras när beställningen är under förberedelse eller när den levereras till den adress som kunden anger. Denna ändring kan endast begäras till en annan produkt som inte anges på fakturan.

I vilket fall som helst ska köparen kontakta info@muebledesign.com.

Alla kostnader relaterade till att returnera ändringen och den nya skickas kommer att vara köparens ansvar. Du kommer att informeras om hur du går vidare för att returnera varorna, men också av betalning av skillnaden i artikeln eller återbetalningen till ditt konto.

L- BEGRÄNSNING AV ANSVAR

MuebleDesign ansvarar inte för indirekta, tillfälliga eller följdskador eller skador överhuvudtaget. Bortsett från vad som antyds av lagen, när köparen fungerar som konsument, i händelse av överträdelse från MuebleDesign av någon av dessa villkor med avseende på köparen, kommer ansvaret att begränsas till skador som under inga omständigheter överstiger priset av varorna.

M- FORCE MAJEURE

MuebleDesign ansvarar inte för någon försening eller brott mot några av sina skyldigheter, om förseningen eller misslyckandet beror på händelser eller omständigheter som ligger utanför dess rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till krigshandlingar, pandemier, epidemier eller andra sjukdomar av en natur. allmänt, olyckor, bränder, strejker, tvingade stängningar, brist på kommunikation, förseningar eller lagring av produkter i tullen, inklusive dator- eller telekommunikationssystem, utrustnings- eller anläggningsstörningar eller brist eller otillgänglighet av råvaror från en naturlig leveranskälla, och MuebleDesign har rätt till en rimlig förlängning av sina skyldigheter.

N- TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Dessa villkor kommer att tolkas och verkställas i enlighet med spansk lag och omfattas av de spanska domstolarnas exklusiva behörighet.

För avvikelser orsakade av överträdelse av försäljningsvillkoren kommer de två parterna att underkasta sig rättegång vid domstolar eller domstolar i La Seu d'Urgell och avstå från sina egna


Nyhetsbrev | Nyheter och erbjudanden

Prenumerera och få en EXTRA 5% KUPON

Jag accepterar datapolicy
Produkten har lagts till i produktjämförelsen!