COOKIES I POLITYKA DANYCH

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz jego regulaminem rozwoju informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Państwa zamówień. Podaj wymagane informacje o naszych produktach i usługach, a także odpowiadaj na Twoje komentarze i sugestie oraz zarządzaj nimi.

Zbieramy informacje o Tobie, gdy rejestrujesz się u nas lub składasz zamówienie na produkty lub usługi. Zbieramy również informacje, gdy dobrowolnie wypełniasz ankiety dla klientów, przekazujesz opinie i bierzesz udział w konkursach. Informacje o korzystaniu z witryny są gromadzone za pomocą plików cookie.

Przechowujemy Twój adres IP, aby pomóc nam zdiagnozować problemy z naszym serwerem i administrować Witryną. Adres IP to numer, który jest przypisywany do Twojego komputera podczas korzystania z Internetu i może również służyć do identyfikacji użytkownika w ramach określonej sesji.

Dodatkowo w celu dokonania zakupu możesz zostać poproszony o podanie następujących informacji: Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, numer telefonu kontaktowego, szczegóły dotyczące sposobu płatności.

Poprzez wypełnienie formularzy kontaktowych na Stronie internetowej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub innego rodzaju prośby o informacje przesłanej do Icon Mobel, zainteresowana strona wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Zgodnie z Art. 6 ust.1 ust.1 lit.a RODO, jeśli wcześniej uzyskaliśmy Państwa wyraźną zgodę na rejestrację do naszego newslettera, będziemy wykorzystywać niezbędne dane do przesyłania informacji handlowych, zgodnie z tą zgodą.

Możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na nasz adres kontaktowy opisany tutaj lub klikając w link podany w wiadomości e-mail zawierającej przedmiotową informację handlową. Po rezygnacji z subskrypcji blokujemy Twój adres e-mail w tym celu, o ile nie wyraziłeś wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania Twoich danych w przypadkach dozwolonych przez prawo i o czym informujemy w tym dokumencie.

Aktywne pliki cookie na stronie:

Od następujących dostawców:

 

W żadnym wypadku Icon Mobel nie będzie wykorzystywał danych osobowych zainteresowanych w celach innych niż wymienione powyżej, ani też nie przekazywał ich osobom kierowanym bez uprzedniej i wyraźnej zgody zainteresowanej strony, z wyjątkiem przewoźnika, z którym ich zamówienia są składane, w tym przypadku zostaną dostarczone tylko do przewoźnika, którego zażądasz i aby mógł zarządzać logistyką wysyłki składanych przez Ciebie zamówień. Wymienione dane będą jedynymi niezbędnymi do takiej procedury (imię i nazwisko, adres do wysyłki i numer telefonu kontaktowego). Icon Mobel ze swojej strony zobowiązuje te firmy do przestrzegania przepisów rozporządzenia UE 2016/679 Unii Europejskiej.

Podobnie Icon Mobel zobowiązuje się do zachowania należytej tajemnicy zawodowej oraz do ustanowienia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia informacji zgodnie z wymogami określonymi w ww. rozporządzeniu.

Twoje dane osobowe będą przechowywane w naszej ewidencji przez okres dwóch tygodni. W każdym czasie możesz jednak zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. Jak również ograniczyć ich traktowanie lub bezpośrednio sprzeciwić się traktowaniu lub skorzystać z prawa do ich przenoszenia.

Kupujący wyraża zgodę na kontakt za pośrednictwem danych klienta przekazanych Icon Mobel jako jedynego wykorzystania informacyjnego o zamówieniu kupującego, kontakt telefoniczny lub e-mail.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i dokładność dostarczonych danych. W przypadku podania nieprawdziwych danych lub danych od osób trzecich bez ich zgody Icon Mobel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zniszczenia tych danych w celu ochrony praw ich rzeczywistego właściciela lub właścicieli.

W odniesieniu do Twoich danych możesz skontaktować się z nami mailowo w celu realizacji swoich praw. Do wniosku musi być dołączony dokument tożsamości w celu potwierdzenia, że ​​to Ty go prosisz i musi być jasno określony. Przypominamy, że przysługujące Ci w tym zakresie prawa to:

 

  • Prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych oraz uzyskania informacji, czy przetwarzamy dane osobowe, które Cię dotyczą, czy nie.
  • Prawo do żądania sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.
  • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, w którym to przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Prawo do żądania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, w określonych okolicznościach i na podstawie przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
  • Prawo do przenoszenia danych.
  • Prawo do wycofania udzielonej zgody, bez wpływu cofnięcia na legalność poprzednich zabiegów na podstawie tej zgody.
  • Prawo do złożenia skargi przed organem kontrolnym. Masz prawo wnieść skargę do Agencji Ochrony Danych Esprokla, jeśli uważasz, że Twoje prawa nie są przestrzegane przy przetwarzaniu Twoich danych.

 

Co to są pliki cookie?

Pliki „cookies”, z których może korzystać ta witryna internetowa, to niewielkie ilości informacji, które są przechowywane na komputerze wyłącznie w celu zarządzania uwierzytelnianiem użytkowników, świadczenia żądanych usług i przesyłania komunikatów przez Internet, zgodnie z postanowieniami art. 22 Ustawy 34/2012 w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego (LSSI).

Czy można je wyłączyć?

Użytkownik ma możliwość uniemożliwienia instalacji plików „cookies” na swoim dysku twardym, skonfigurowania swojej przeglądarki tak, aby była informowana przed zapisaniem plików „cookies” na jego komputerze lub usunięcia tych, które zostały zainstalowane. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby określić, jakie „cookies” może akceptować, a które nie, może również akceptować „cookies sesyjne”, tak aby były one usuwane po zamknięciu przeglądarki i w każdej chwili mógł przeglądać i usunięcia plików „cookies” indywidualnie.

Chociaż ostrzegamy, że brak akceptacji plików „cookies” naszego serwisu może oznaczać niemożność lub istotne ograniczenie abyśmy mogli świadczyć dla Ciebie nasze usługi.

Jak je dezaktywować?

Możesz wyłączyć preferencje, analizy i reklamy behawioralne bez wpływu na działanie strony; jednak informacje przechwycone przez te pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej i sukcesu wyświetlanych na niej reklam pozwalają nam ulepszać nasze usługi i uzyskiwać dochody, które pozwalają nam oferować wiele treści za darmo.

Użytkownik może wybrać, które pliki cookie chce działać na tej stronie internetowej poprzez:

• Panel konfiguracji plików cookie tej witryny.

• Ustawienia wyszukiwarki; na przykład:

lub Chrome, z https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

o Eksplorator, z https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

o Firefox, z https://support.mozilla.org/pl/

• Inne narzędzia kontroli osób, dostępne w Internecie.


Produkt pomyślnie dodany do porównania produktów!