Cookies A Zásady Dat

V souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a jeho nařízeními rozvoje hlásí se, že vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány za účelem vyřízení vašich objednávek. Poskytněte požadované informace o našich produktech a službách a také odpovídejte na vaše komentáře a návrhy a spravujte je.

Shromažďujeme o vás údaje, když se u nás zaregistrujete nebo zadáte objednávku produktů nebo služeb. Shromažďujeme také informace, když dobrovolně vyplňujete zákaznické průzkumy, poskytujete zpětnou vazbu a účastníte se soutěží. Informace o používání webových stránek se shromažďují pomocí souborů cookie.

Vaši IP adresu uchováváme, abychom nám pomohli diagnostikovat problémy s naším serverem a spravovat stránky. IP adresa je číslo, které je přiřazeno vašemu počítači, když používáte Internet, a může být také použito k vaší identifikaci v rámci konkrétní relace.

Dále můžete být za účelem nákupu požádáni o následující údaje: Jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, datum narození, kontaktní telefon a údaje o způsobu platby.

Vyplněním kontaktních formulářů na webu nebo zasláním e-mailu či jiného typu žádosti o informace zaslané společnosti Icon Mobel dává zájemce výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

V souladu s čl. 6, oddíl 1, odstavec 1, písmeno a RGPD, pokud jsme dříve získali váš výslovný souhlas s registrací k odběru našeho newsletteru, použijeme nezbytné údaje k zasílání obchodních sdělení v souladu s uvedeným souhlasem.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit, a to zasláním zprávy na naši kontaktní adresu popsanou zde nebo kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu s uvedeným obchodním sdělením. Po odhlášení z odběru zablokujeme vaši e-mailovou adresu pro toto použití za předpokladu, že jste neudělili výslovný souhlas s tím, aby byly údaje nadále používány, nebo si vyhrazujeme právo nadále používat vaše údaje v případech povolených zákonem a o kterých informujeme vy v tomto dokumentu.

Aktivní soubory cookie na webu:

Nezbytně nutné soubory cookie

Cookie

Doména

Typ souboru cookie

Vypršení

Popis

_dc_gtm_UA-31126896-1

.IconMobel.com

Vlastní

1 minuta

Tento soubor cookie je přidružen k webům, které používají Správce značek Google k načítání jiných skriptů a kódu na stránku. Při použití jej lze považovat za nezbytně nutný, protože bez něj nemusí ostatní skripty správně fungovat. Konec názvu je jedinečné číslo, které je zároveň identifikátorem pro přidružený účet Google Analytics.

BrowserId_sec

.force.com

Třetí strany

1 rok

Používá se k záznamu zabezpečených relací/návštěv prohlížeče pro interní analýzu produktů.

Suorituskykyevästeet

Cookie

Doména

Typ souboru cookie

Vypršení

Popis

_ga

.IconMobel.com

Vlastní

2 roks

Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics, což je hlavní aktualizace nejrozšířenější analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické zprávy webu.

_gid

.IconMobel.com

Vlastní

1 den

Tento soubor cookie je nastaven službou Google Analytics. Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a používá se k počítání a sledování zobrazení stránek.

Kohdistuksen evästeet

Cookie

Doména

Typ souboru cookie

Vypršení

Popis

_gcl_au

IconMobel.com

Vlastní

3 měsíce

Používá Google AdSense k experimentování s účinností inzerce na webových stránkách, které využívají její služby.

personalization_id

.twitter.com

Třetí strana

2 roks

Tento soubor cookie shromažďuje informace o používání webové stránky koncovým uživatelem a reklamě, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedené webové stránky.

_fbp

.IconMobel.com

Vlastní

3 měsíce

Meta používá k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran.

Muut

Cookie

Doména

Typ souboru cookie

Vypršení

Popis

_ga_HZQ7LDT626

.IconMobel.com

Vlastní

2 roks

 

kk_leadtag

.IconMobel.com

Vlastní

1 rok

 

muc_ads

.t.co

Third-party

2 roks

 

lsc_private

.Sesi

Vlastní

Session

 

_lscache_vary

www.IconMobel.com

Vlastní

Session

 

PrestaShop-[abcdef0123456789]{32}

.www.IconMobel.com

Vlastní

5 months

 

 

Icon Mobel v žádném případě nepoužije osobní údaje zainteresovaných stran k jiným účelům, než jsou výše uvedené, ani je nesdělí Třetím stranám bez předchozího a výslovného souhlasu dotčené strany, s výjimkou dopravce, se kterým je objednávky, v tomto případě budou doručeny pouze přepravci, kterého si vyžádáte, aby mohl řídit logistiku expedice vámi provedených objednávek. Uvedené údaje budou jediné nezbytné pro takový postup (jméno, dodací adresa a kontaktní telefon). Icon Mobel ze své strany zavazuje tyto společnosti k dodržování ustanovení nařízení EU 2016/679 Evropské unie.

Stejně tak se Icon Mobel zavazuje zachovávat řádné profesní tajemství a zavést nezbytná technická a organizační opatření k ochraně informací v souladu s požadavky stanovenými výše uvedeným nařízením.

Vaše osobní údaje budou uchovávány v našich záznamech po dobu dvou týdnů. Kdykoli však můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz. Stejně tak omezovat zacházení s nimi, nebo přímo bránit zacházení či uplatňovat právo na jejich přenositelnost.

Kupující souhlasí s tím, aby byl kontaktován prostřednictvím zákaznických údajů poskytnutých společnosti Icon Mobel pro výhradní informativní využití objednávky kupujícího, kontaktován telefonicky nebo e-mailem.

Za pravdivost a přesnost poskytnutých údajů ponese výhradní odpovědnost uživatel. V případě poskytnutí nepravdivých údajů nebo údajů od třetích stran bez jejich souhlasu si Icon Mobel vyhrazuje právo okamžitě zničit uvedená data, aby byla chráněna práva skutečného vlastníka nebo vlastníků.

V souvislosti s vašimi údaji nás můžete kontaktovat e-mailem za účelem uplatnění vašich práv. K této žádosti musí být přiložen identifikační doklad, aby bylo možné ověřit, že jste to vy, a musí být jasně specifikována. Připomínáme, že práva, která v tomto ohledu máte, jsou:

• Právo požadovat přístup k vašim osobním údajům a získat informace o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají či nikoli.

• Právo požadovat opravu vašich nepřesných údajů nebo případně požádat o jejich vymazání, když, mimo jiné, údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.

• Právo požadovat omezení zpracování vašich údajů, v takovém případě je budeme uchovávat pouze pro účely uplatnění nebo obhajoby nároků.

• Právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů za určitých okolností a na základě důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací.

• Právo na přenositelnost vašich údajů.

• Právo odvolat udělený souhlas, aniž by toto odvolání ovlivnilo zákonnost předchozí léčby založené na uvedeném souhlasu.

• Právo na stížnost u kontrolního orgánu. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Esprokla, pokud se domníváte, že při zpracování vašich údajů nejsou respektována vaše práva.

Co jsou soubory cookie?

„Cookies“, které může tato webová stránka používat, jsou malé množství informací, které jsou uloženy v počítači výhradně za účelem správy autentizace uživatele, poskytování požadovaných služeb a přenosu komunikace přes internet, v souladu s ustanoveními článku 22 zákona. 34/2012 o službách informační společnosti (LSSI).

Mohou být zakázány?

Uživatel má možnost zabránit instalaci „cookies“ na svůj pevný disk, nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby byl informován před uložením „cookies“ do jeho počítače nebo aby odstranil ty, které byly nainstalovány. Uživatel může nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby specifikoval „cookies“, které mohou být přijímány a které nejsou, může také přijímat soubory „cookies“ relace, takže jsou odstraněny, když je prohlížeč zavřen, a může kdykoli zobrazit a vymažte „cookies“ jednotlivě.

I když vás varujeme, že nepřijímání „cookies“ našich webových stránek může znamenat nemožnost nebo důležité omezení, abychom vám mohli poskytovat naše služby.

Jak je deaktivovat?

Předvolby, analýzy a behaviorální reklamní soubory cookie můžete zakázat, aniž by to ovlivnilo provoz webu; nicméně informace zachycené těmito soubory cookie o používání našich webových stránek a o úspěšnosti reklam zobrazovaných na nich nám umožňují zlepšovat naše služby a získávat příjmy, které nám umožňují nabízet vám mnoho obsahu zdarma.

Uživatel si může vybrat, které soubory cookie chce na tomto webu pracovat:

• Konfigurační panel souborů cookie této webové stránky.

• Nastavení prohlížeče; například:

nebo Chrome z https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

o Průzkumník, z https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

o Firefox, z https://support.mozilla.org/cs/

• Další nástroje Třetí strany dostupné online.


Používáme proprietární soubory cookie a soubory cookie třetích stran a podobné technologie, relační nebo trvalé, k bezpečnému provozu našich webových stránek a přizpůsobení jejich obsahu. Stejně tak používáme soubory cookie k měření a získávání údajů o vašem prohlížení a k přizpůsobení reklamy vašemu vkusu a preferencím. Níže můžete nakonfigurovat a přijmout používání souborů cookie. Stejně tak můžete kdykoli upravit možnosti svého souhlasu tím, že navštívíte naše Zásady používání souborů cookie.

Předvolby souborů cookie

Functional cookies
Ne
Ano
Functional cookies are strictly necessary to provide the services of the shop, as well as for its proper functioning, so it is not possible to refuse their use. They allow the user to browse through our website and use the different options or services that exist on it.
Cookie Dodavatel Účel Vypršení
BrowserId_sec .force.com Používá se k záznamu zabezpečených relací/návštěv prohlížeče pro interní analýzu produktů. 1 rok
PHP_SESSID www.iconmobel.de Soubor cookie PHPSESSID je nativní pro PHP a umožňuje webům ukládat serializovaná stavová data. Na webových stránkách se používá k vytvoření uživatelské relace a předání stavových údajů prostřednictvím dočasného souboru cookie, který je běžně známý jako soubor cookie relace. Tyto soubory cookie zůstanou ve vašem počítači pouze do doby, než zavřete prohlížeč. Zasedání
PrestaShop-# www.muebledesign.com Toto je soubor cookie používaný společností Prestashop k ukládání informací a udržování relace uživatele otevřenou. Uchovává informace, jako je měna, jazyk, ID zákazníka, mimo jiné údaje nezbytné pro správné fungování obchodu. 3600 hodin
_dc_gtm_UA-57680103-1 .iconmobel.de Tento soubor cookie je přidružen k webům, které používají Správce značek Google k načítání jiných skriptů a kódu na stránku. Při použití jej lze považovat za nezbytně nutný, protože bez něj nemusí ostatní skripty správně fungovat. Konec názvu je jedinečné číslo, které je zároveň identifikátorem pro přidružený účet Google Analytics. Zasedání
Reklamní cookie
Ne
Ano
Jedná se o soubory cookie, které shromažďují informace o reklamách zobrazovaných uživatelům webu. Mohou být anonymní, pokud shromažďují pouze informace o zobrazených reklamních plochách bez identifikace uživatele, nebo personalizované, pokud shromažďují osobní údaje o uživateli obchodu třetí stranou, za účelem personalizace těchto reklamních ploch.
Cookie Dodavatel Účel Vypršení
personalization_id .twitter.com Tento soubor cookie shromažďuje informace o používání webové stránky koncovým uživatelem a reklamě, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedené webové stránky. 2 roks
_fbp https://www.iconmobel.de/ Meta používá k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran. 3 měsíce
_gcl_au IconMobel.com Používá Google AdSense k experimentování s účinností inzerce na webových stránkách, které využívají její služby. 3 měsíce
Analytické cookies
Ne
Ano
Shromažďují informace o uživatelových zkušenostech s procházením obchodu, obvykle anonymně, i když někdy také umožňují jednoznačnou a jednoznačnou identifikaci uživatele za účelem získání zpráv o zájmech uživatele o produkty nebo služby nabízené obchodem.

Odběr novinek | Novinky a nabídky

Přihlaste se k odběru a získejte EXTRA 5% KUPON

Přijímám datová politika
Produkt byl úspěšně přidán do srovnání produktů!